Meedoen en helpen

Wat je ook doet, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. 24 Onthoud dat God je er als beloning zijn erfenis voor zal geven. Want je werkelijke Meester is Christus.

Kolossenzen 3: 23-24

Meedoen: In onze gemeente hebben we allerlei activiteiten en vormen we heel diverse groepen waarin we samen optrekken om ons leven te delen. Die verschillende activiteiten en groepen zijn door de jaren heen gegroeid en hebben ieder hun functie bewezen.

We stimuleren in onze gemeente dat iedereen deel uitmaakt van een grotere of kleinere groep waarin je niet alleen een gevoel van samen hebt, maar ook praktisch met elkaar kunt meeleven als dat nodig is.

Hieronder zie je een kort overzicht van de meeste activiteiten en groepen die we in onze gemeente hebben.

Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want - dat is zeker - samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.

Prediker 4:9-10

Meehelpen: In onze gemeente doen we zoveel als mogelijk de dingen samen. We hebben daarbij het principe dat we daarbij kijken naar wat mensen kunnen. We hebben de ervaring dat er vaak wel mensen zijn als het nodig is bepaalde taken uit te voeren die daar juist de gaven voor hebben.

Zo zijn er mensen die er talent voor hebben om de dienst te leiden op zondag. Mensen die graag muziek maken, of juist bezig zijn met de techniek zoals geluid of het mogelijk maken om de dienst te streamen. Anderen houden zich weer bezig met het kinderwerk of het jeugdwerk. Weer anderen zijn op de achtergrond betrokken om bijvoorbeeld de financiën te verzorgen en dat het gebouw wordt onderhouden. Ook zijn er mensen die de zorg organiseren als mensen het nodig hebben om ondersteuning te hebben bij lastige, moeilijke of verdrietige situaties.

Onze ervaring is dat als je je gaven inzet in de gemeente en vanuit de gemeente ook daarbuiten dat dat veel voldoening oplevert. En dat niet alleen, daardoor wordt de gemeente ook meer jouw gemeente. Je bent onderdeel van een groter geheel. Als je aan de kant blijft staan en alleen consumeert dan betekent dat vaak dat dat gevoel van erbij horen ook minder is. Natuurlijk zijn er perioden dat het sommigen niet lukt om echt een praktische bijdrage te leveren. Soms heb je even rust nodig om vervolgens juist die bijdrage weer te kunnen leveren.

Of je nu korter of langer onderdeel bent van onze gemeente: je bent van harte welkom om mee te helpen. Weet je niet wat dat voor jou zou kunnen zijn? Spreek gerust iemand van de leiding aan of stap af op iemand die iets doet waar jij ook een taak voor jezelf ziet. Overigens is het ook zo als je lid wordt van de gemeente dat we samen graag in gesprek gaan over jouw bijdrage of over de ontdekkingstocht wat dat zou kunnen zijn. Vaak komen daar verrassende dingen uit. Spreek ons gerust aan! En kijk ook eens op de website verder wat er allemaal aan taken worden gedaan in de gemeente.

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code