ANBI Verantwoording

ANBI Verantwoording

ANBI Status

stichting het baken

Via deze link kunt u de complete ANBI verantwoording 2024.pdf lezen van onze Stichting Het Baken (SHB).

Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze ANBI verantwoording. Deze stichting vertegenwoordigd wettelijk sinds 24 februari 1989 onze gemeente. Onze gemeente, Evangelische Baptistengemeente Het Baken (EBG), werd in 1966 gesticht in Eindhoven. Hieronder vind je de gegevens zoals die wettelijk verplicht zijn om weer te geven voor de Belastingdienst.

Gegevens Stichting Het Baken

Postadres: Jan van de Capellelaan 17, 5642 LC Eindhoven
Bezoekadres: Mendelssohnlaan 1a, 5653 BC Eindhoven
Telefoonnummer: 040 241 8484
E-mailadres: penningmeester@ebg-hetbaken.nl

RSIN of fiscaalnummer: 809416426
Kamer van Koophandel: 41091189
Rekeningnummer: NL88 INGB 0000 087385 t.n.v. Stichting Het Baken

De stichting draagt de naam Stichting Het Baken en is gevestigd in Eindhoven. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Bestuurssamenstelling

De raad van onze gemeente bestaat uit:
Voorganger en vijf oudsten.
Het bestuur van Stichting Het Baken bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid

Doel EBG Het Baken

Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Zij doet dat onder andere door:

  – Het wekelijks organiseren van zondagdiensten in de kerk aan de Mendelssohnlaan 1a te Eindhoven, voor volwassenen en kinderen.
  – Het begeleiden van gemeenteleden in hun persoonlijk leven.
  – Het organiseren van activiteiten in Eindhoven die op evangelieverkondiging gericht zijn.
  – Het onderhouden van de website waar informatie over het EBG te vinden is.
  – Het in dienst hebben van een of meerdere werkers die aan bovenstaande in belangrijke mate vorm geven.
  – Het bieden van vormen van onderwijs voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente.

 

Doel Stichting Het Baken

Het verkrijgen, beheren en verhuren of anderszins exploiteren van onroerend goed, speciaal van het kerkgebouw, alsmede het ondersteunen en bijstaan met raad en daad van de Evangelische Baptisten Gemeente te Eindhoven, zoals het ter werk stellen van een voorganger, het stimuleren en financieren van zendingsactiviteiten.

 

Beleidsplan

In de afgelopen jaren is er een verbouwingsplan opgesteld. Het doel van deze plannen is om Het Baken meer open te stellen voor de buurt. Bovendien betreft een deel van de verbouwing ook het nodige onderhoud aan het gebouw, en verduurzamingsmaatregelen. De eerste werkzaamheden van deze verbouwing hebben al plaatsgevonden in 2023. Het komende jaar gaan we hier verder mee door. 

Samen vieren we ons geloof en aanbidden we onze God in erediensten op zondagochtend en doordeweekse bijeenkomsten. We faciliteren het samenkomen van diverse groepen, zoals kinder- tiener- en jongerengroepen, en diverse soorten groepen voor volwassenen. We dragen zorg voor het welzijn van onze gemeenteleden en vaste bezoekers door middel van pastorale zorg en diaconale ondersteuning waar nodig. 

We willen gesprekspartner zijn voor de wijkorganisatie van de wijk rondom ons gebouw en dienstbaar zijn aan de wijk waar dat kan, onder andere door middel van Baken in de Buurt.

 

Beloningsbeleid

De voorganger ontvangt een honorarium. 

De andere leden van de raad en de leden van het bestuur SHB ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Verslag van gemeenteactiviteiten

Het jaar 2023 werd gekenmerkt door mooie ontwikkelingen maar ook zorgen. We hebben enkele mensen in onze gemeente mogen verwelkomen, wat een prachtig geschenk is. We zijn gestart met de verbouwing, en in de voorbereiding daarvan is veel tijd en aandacht gestopt in overleg met de gemeente. We zijn ook bezig geweest met een traject rondom diversiteit en acceptatie in onze gemeente. En op de woensdagochtenden blijven we buurtbewoners ontvangen in ons gebouw voor een kop koffie of thee en lunch. Maar tegelijkertijd speelden en spelen er zorgen rondom ziekte van enkele gemeenteleden in afgelopen periode. Met gebed mogen we rondom deze gemeenteleden staan, en met de raad en het bestuur wordt de ruimte die ontstaat zo goed als mogelijk opgevuld. 

 

Financiële verantwoording

De ingekomen gelden worden besteed aan honorarium voorganger, zendingsactiviteiten, gebouwkosten en kosten voor diverse activiteiten. Zie onder voor resultaat vorig jaar, balans en begroting volgend jaar.

De bijdragen aan de stichting SHB en de EBG worden gevormd door:

 • Vrijwillige bijdragen, donaties en subsidies
 • Verkrijgingen bij erfstelling, legaat of schenking
 • Al hetgeen op andere wettige wijze wordt verkregen
 

De ingekomen gelden worden besteed aan:

 • honorarium voorganger
 • zendingsactiviteiten
 • diaconie
 • gebouwkosten
 • nog enkele overige activiteiten. 

Via deze link kunt u de complete ANBI verantwoording 2024.pdf lezen van onze Stichting Het Baken (SHB). Hier vindt u ook de cijfers van 2023.