CHRISTUS/GEZALFDE

n het eerste hoofdstuk van Johannes komen we minstens 9 namen tegen waarmee Jezus wordt genoemd. Eén van de belangrijkste is daarbij Messias. Johannes de Doper maakt duidelijk dat hij dat zelf niet is (Johannes 1.20). De vraag is wat betekent deze naam precies. GEZALFDEN Belangrijk is te weten dat er een diepe verwachting leefde […]

DE PROFEET

In het gesprek met de delegatie vanuit Jeruzalem wordt Johannes de vraag gesteld of hij misschien de beloofde Profeet is. Hij ontkent dat ten stelligste. Hij maakt duidelijk dat hij alleen een stem van de roepende in de woestijn is zoals Jesaja dat gezegd heeft. Johannes de evangelist schrijft dat hier niet voor niets. Ieder […]

LAM VAN GOD

Deze week willen we graag de uitgebreide toespraak van Jezus beter begrijpen. DAJohannes de Doper geeft tot twee keer toe het getuigenis dat Jezus het lam van God is. Eerder hebben we in de dienst op zondag al gezien, dat dit aan veel teksten uit het OT doet denken. Altijd weer vloeit er bloed voor […]

HIJ DIE DOOPT MET DE GEEST

Hier al direct aan het begin van dit evangelie kijken we vooruit naar wat Jezus zal doen aan het einde van dit evangelie als Hij lichamelijk afscheid neemt van Zijn leerlingen. Over de doop met de Heilige Geest is al veel gezegd in de kerkgeschiedenis. Wat is dat precies? Is dat bijvoorbeeld een bijzondere zegen […]

UITVERKOREN ZOON

Lees Johannes 5.16-20 Zowel in vers 34 als 49 wordt Jezus aangesproken als de Zoon van God. De eerste keer wordt er in verschillende handschriften(kopieën van de tekst) gesproken over de Uitverkorene. In veel verklaringen wordt er gekozen voor deze, zoals dat heet, moeilijker lezing. De uitverkorene door God resoneert met de woorden van Jesaja […]

RABBI

Zowel de eerste twee discipelen (in vers 38) als Nathanaël (in vers 49) noemen Jezus Rabbi. Dat hield in de tijd van Jezus onder de Joden nogal wat in. Een Rabbi was binnen Israël de meest vooraanstaande geestelijke. Iemand die inzicht had in de Schriften van het OT. En iemand bij wie je in de […]

NAZERENER

Filippus nodigt Nathanaël uit om Jezus te volgen. Hij vertelt hem dat de Jezus die hij heeft gevonden als Messias uit Nazareth komt. Hij zegt tegen Nathanaël: Hij (Jezus) is degene over wie Mozes in de Wet geschreven heeft en over wie de profeten spraken. Wat is dan ook alweer het antwoord van Nathanaël? Precies! […]

KONING VAN ISRAEL

Het is een titel die Jezus nooit voor Zichzelf claimt. Maar er zit wel heel veel verwachting aan vast. Nathanaël buigt eigenlijk voor Hem neer als de rechthebbende koning. De Romeinen die het land overheersen worden door de Joden zeker niet erkend. Ze verwachten een koning zoals David. Die zal hun verlossen van deze overheersing. […]

MENSENZOON

Deze naam is de enige naam waarmee Jezus zich zelf noemt. Een naam die niet gekoppeld is aan allerlei verwachtingen van de Joden in die tijd. Ze kenden zeker de tekst ui Daniël 7.13 en 14 waarin de Mensenzoon macht wordt gegeven door God in de hemel om het oordeel uit te spreken. Hier in […]

NIET VERLOREN GAAN, MAAR EEUWIG LEVEN HEBBEN

Lees Johannes 3.16 Wat een realiteit is dat. Als je niet gelooft ga je verloren! Dat is iets waar wij mensen nogal moeite mee hebben. Hoe kan een God die liefheeft mensen verloren laten gaan? Waarom is niet iedereen behouden? Is het echt zo dat er een hel is? Hoe kan ik dat allemaal rijmen? […]