Gods Geest werkt

Het voelt in de gemeente precies als het weer op dit moment buiten: het gaat zijn normale gangetje. En daarmee bedoel ik vooral dat God Zijn trouw laat blijken op alle vlakken in het gemeenteleven. Ik raak er zelf de laatste tijd steeds dieper van overtuigd dat de kracht van Gods Geest niet vaak zit in het explosieve. Ik weet nog goed dat we het in de opleiding theologie bij John Boekhout hadden over dat woordje dunamis. Dat woord betekent kracht. Ik hoor het John nog zeggen: “Jullie denken misschien aan dynamiet, maar dat woord heeft veel meer te maken met dynamo”. Bij dynamiet vliegt de boel in ene keer de lucht in, maar bij een dynamo is het zachte geruis te horen waardoor er een continue stroom van energie is. Ik geloof dat dat inderdaad bedoeld wordt als Jezus zegt: “Jullie zullen kracht (dunamis) ontvangen van de Heilige Geest om te getuigen”. Ik verlang ernaar om zo samen steeds gericht te zijn op die kracht van Gods Geest die overal doorheen werkt. Dan blijkt uit het gewone eigenlijk heel bijzonder de trouw van God!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Plaats opmerking

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code