Kinderwerk

  Jezus vond kinderen zo belangrijk dat Hij ze vaak als voorbeeld stelde voor ons volwassenen en ons mede wijst op onze verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen. Wij willen dan ook graag de kinderen van 0 tot met 12 jaar oud een belangrijke plek geven in de gemeente.  De kinderen gaan tijdens de dienst […]

Gebedsgroepen

Een klein groepje komt al jaren eens in de twee weken op dinsdagavond bij elkaar om in het algemeen voor de gemeente te bidden en ook specifieker voor mensen die ziek zijn in de gemeente. Naast deze gebedsgroep zijn er ook allerlei kleinere gebedsgroepjes op andere doordeweekse dagen en een pastorale gebedsgroep die heel specifiek bidt […]

Muziekgroepen

Er zijn 2 muziekgroepen die samen op donderdag muziek maken en ook met elkaar meeleven net zoals dat in een kern gebeurd. Vanzelfsprekend hebben deze groepen ook een duidelijke focus, namelijk het verzorgen en oefenen van de muziek die op zondag in de dienst wordt gespeeld. Nu in coronatijd zijn deze groepen in wat andere […]

Kernen

Vanuit het verleden is het gegroeid dat we verschillende kringen hadden waarin mensen samen met elkaar de Bijbel bestuderen en ook met en voor elkaar bidden. Deze kringen hebben we kernen genoemd omdat ze letterlijk de kern vormen van onze gemeente. Steeds hebben deze groepen verschillende samenstellingen gehad. Vaak zijn er hierdoor ook vriendschappen gegroeid […]

Jeugdwerk

Jongeren in onze gemeente vinden we heel belangrijk. De tienertijd is de fase in het leven dat opvattingen gevormd worden voor de rest van het leven. We zien vaak dat jongeren al vroeg in hun pubertijd een keus maken om wel of niet verder te gaan met geloof. Dat heeft vaak te maken met goede […]

Onze diensten zondag

Op zondag zoeken we elkaar op om samen te zijn met God en met elkaar.  Als je voor de eerste keer onze diensten wilt bezoeken dan kunnen we ons goed voorstellen dat je graag wilt weten hoe het er bij ons aan toe gaat. We zouden het namelijk fijn vinden dat je je vanaf het […]