Cursus Romeinenbrief

Leer ons kennen

Leer ons kennen

Inleiding

Er is geen Bijbelboek dat zo’n grote invloed heeft gehad op onze kijk op God en de mens als de Romeinenbrief. De manier waarop wij naar onszelf, de mensen om ons heen en God kijken wordt nog steeds sterk bepaald door deze brief van Paulus. Reden te meer om ons te verdiepen in de vraag wat Paulus ons nu werkelijk wil leren, en wat ook niet. In januari/februari 2022 zal er een cursus van 6 avonden in Het Baken zijn over de Romeinenbrief. Als wij met een tijdmachine 2000 jaar terug zouden reizen, dan zouden we veel moeite hebben om het gedrag, de gedachten en de omgangsvormen van de mensen te begrijpen. Dat zou trouwens wederzijds zijn. De Romein, de Griek en de Jood, die we tegen zouden komen, zouden hetzelfde probleem hebben met ons. Toch zijn er diep van binnen bij ons dingen die zij ook hadden: verlangens naar geluk, waardering, invloed, voorspoed, intimiteit en sexualiteit. Hierin lijken we heel veel op de Romein, de Griek en de Jood uit de 1ste eeuw na Christus. Paulus schrijft een brief naar een groep Jezus-volgelingen in de belangrijkste stad ter wereld: Rome. Zij worstelden met hun identiteit als groep. In het begin leken ze een Joodse sub-club te zijn. Maar in de loop van de tijd werd het gezelschap diverser van afkomst, multi-cultureler en groter. Eén ding hadden ze gemeenschappelijk: de overtuiging dat het herstel van de mens en de schepping was begonnen met en zou voleindigd worden door Jezus Christus. Ze noemde hem hun Heer: een titel die eigenlijk de keizers voor zichzelf claimden. Paulus laat zien hoe God, in Jezus Christus, Zijn aloude verlangen naar het herstel van de mens aan het uitvoeren was. Dit plan was God begonnen met Abraham, liep via Israël en zou zijn voltooiing vinden in de Messias. Dat herstel raakt aan alle vezels van ons bestaan. Het werkt door in onze omgang met God, met onze medemensen en ook met onszelf. Het grijpt in op dingen die diep in ons gebeuren, de dingen die ons drijven, onze gevoelens, onze verlangens, de dingen die we bedenken…
Er is geen Bijbelboek dat zo’n grote invloed heeft gehad op onze kijk op God en de mens als de Romeinenbrief. De manier waarop wij naar onszelf, de mensen om ons heen en God kijken wordt nog steeds sterk bepaald door deze brief van Paulus. Reden te meer om ons te verdiepen in de vraag wat Paulus ons nu werkelijk wil leren, en wat ook niet. In januari/februari 2022 zal er een cursus van 6 avonden in Het Baken zijn over de Romeinenbrief. Als wij met een tijdmachine 2000 jaar terug zouden reizen, dan zouden we veel moeite hebben om het gedrag, de gedachten en de omgangsvormen van de mensen te begrijpen. Dat zou trouwens wederzijds zijn. De Romein, de Griek en de Jood, die we tegen zouden komen, zouden hetzelfde probleem hebben met ons. Toch zijn er diep van binnen bij ons dingen die zij ook hadden: verlangens naar geluk, waardering, invloed, voorspoed, intimiteit en sexualiteit. Hierin lijken we heel veel op de Romein, de Griek en de Jood uit de 1ste eeuw na Christus. Paulus schrijft een brief naar een groep Jezus-volgelingen in de belangrijkste stad ter wereld: Rome. Zij worstelden met hun identiteit als groep. In het begin leken ze een Joodse sub-club te zijn. Maar in de loop van de tijd werd het gezelschap diverser van afkomst, multi-cultureler en groter. Eén ding hadden ze gemeenschappelijk: de overtuiging dat het herstel van de mens en de schepping was begonnen met en zou voleindigd worden door Jezus Christus. Ze noemde hem hun Heer: een titel die eigenlijk de keizers voor zichzelf claimden. Paulus laat zien hoe God, in Jezus Christus, Zijn aloude verlangen naar het herstel van de mens aan het uitvoeren was. Dit plan was God begonnen met Abraham, liep via Israël en zou zijn voltooiing vinden in de Messias. Dat herstel raakt aan alle vezels van ons bestaan. Het werkt door in onze omgang met God, met onze medemensen en ook met onszelf. Het grijpt in op dingen die diep in ons gebeuren, de dingen die ons drijven, onze gevoelens, onze verlangens, de dingen die we bedenken…

Doelgroep

De cursus is voor iedereen tussen de 12 en 99 jaar die verdieping zoekt: meer kennis van de Bijbel opdoen en onderzoeken wat dit te maken heeft met wat je voelt, denkt en ervaart. De cursus is voor iedereen die zich wil laten verrassen door teksten uit de Bijbel die overbekend lijken, maar soms toch net even iets anders kunnen betekenen. We willen deze cursus graag interkerkelijk vormgeven om te leren van elkaar en meer verbinding te ervaren met christenen in Eindhoven.
De cursus is voor iedereen tussen de 12 en 99 jaar die verdieping zoekt: meer kennis van de Bijbel opdoen en onderzoeken wat dit te maken heeft met wat je voelt, denkt en ervaart. De cursus is voor iedereen die zich wil laten verrassen door teksten uit de Bijbel die overbekend lijken, maar soms toch net even iets anders kunnen betekenen. We willen deze cursus graag interkerkelijk vormgeven om te leren van elkaar en meer verbinding te ervaren met christenen in Eindhoven.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Programma en vorm

In zes avonden zal de hoofdlijn van de Romeinenbrief worden behandeld. Paulus heeft één duidelijk missie: laten zien hoe God in Jezus Christus de mens en de schepping herstelt. Alle hoofdstukken van de brief vormen een onmisbare schakel in het verhaal van dit goede nieuws. In zes lessen zullen we hierdoor heen lopen.

Les 1: Rm. 1:1-17, 15:14 -16:27: Het goede nieuws, het evangelie, is een persoon: Jezus Christus. Door Hem laat God zien dat Hij trouw is aan Zijn verbond met Abraham, Zijn plan om de mens en de schepping te herstellen. Les 2: Rm. 1:18 – 3:20: Het probleem van de mens is dat hij de verbinding met God doorgesneden heeft, afgoden is gaan dienen, God daarom heeft losgelaten, en hij zo slaaf is geworden van zijn begeerten, en dus slaaf van de zonde. Ook Israël, Gods middel om herstel te brengen, heeft gefaald. Les 3: Rm. 3:21 – 5:21: Jezus Christus is het goede nieuws, omdat God door Zijn dood en opstanding herstel brengt. Hij heeft de overwinning behaald op de macht van de zonde en via Hem kan er dus vrijheid komen. Door het geloof in Jezus Christus kun je als mens deel krijgen aan deze vrijheid. Les 4: Rm. 6:1 – 8:39: Vrijheid vind je door jezelf te identificeren met Jezus’ dood en opstanding. Vrijheid is dus ook weer leven in verbinding met God. Leven als vrije mensen leren we door het werk van de Geest. Hij verbindt ons als kinderen aan de Vader en niemand kan die band bedreigen. Les 5: Rm. 9:1 – 11:36: God komt ook tot Zijn doel met Israël. Gods plan voor herstel van de mens en de schepping was begonnen met Abraham, liep via Israël en zou voltooid worden in Jezus Christus. En daarmee is Israël niet afgeschreven, maar heeft ook Israël een toekomst in Jezus Christus.  Les 6: Rm. 12:1 – 15:13: Uiteindelijk is het God te doen om herstel van de mens en de schepping. Dat herstel is begonnen met de dood en opstanding van Jezus Christus en krijgt vorm in de mensen die geloven in Hem. De kerk is daarom nu al de plek waar wij mensen mogen leren om nieuwe liefdevolle gemeenschappen te vormen.
Een avond zal bestaan uit één of meerdere lesblokken, waarin de hoofdlijn van de Romeinenbrief besproken wordt.  Deze blokken worden afgewisseld met verwerkingsvormen, bedoeld om samen te zoeken naar het verband met onze eigen levens.

In zes avonden zal de hoofdlijn van de Romeinenbrief worden behandeld. Paulus heeft één duidelijk missie: laten zien hoe God in Jezus Christus de mens en de schepping herstelt. Alle hoofdstukken van de brief vormen een onmisbare schakel in het verhaal van dit goede nieuws. In zes lessen zullen we hierdoor heen lopen.

Les 1: Rm. 1:1-17, 15:14 -16:27: Het goede nieuws, het evangelie, is een persoon: Jezus Christus. Door Hem laat God zien dat Hij trouw is aan Zijn verbond met Abraham, Zijn plan om de mens en de schepping te herstellen. Les 2: Rm. 1:18 – 3:20: Het probleem van de mens is dat hij de verbinding met God doorgesneden heeft, afgoden is gaan dienen, God daarom heeft losgelaten, en hij zo slaaf is geworden van zijn begeerten, en dus slaaf van de zonde. Ook Israël, Gods middel om herstel te brengen, heeft gefaald. Les 3: Rm. 3:21 – 5:21: Jezus Christus is het goede nieuws, omdat God door Zijn dood en opstanding herstel brengt. Hij heeft de overwinning behaald op de macht van de zonde en via Hem kan er dus vrijheid komen. Door het geloof in Jezus Christus kun je als mens deel krijgen aan deze vrijheid. Les 4: Rm. 6:1 – 8:39: Vrijheid vind je door jezelf te identificeren met Jezus’ dood en opstanding. Vrijheid is dus ook weer leven in verbinding met God. Leven als vrije mensen leren we door het werk van de Geest. Hij verbindt ons als kinderen aan de Vader en niemand kan die band bedreigen. Les 5: Rm. 9:1 – 11:36: God komt ook tot Zijn doel met Israël. Gods plan voor herstel van de mens en de schepping was begonnen met Abraham, liep via Israël en zou voltooid worden in Jezus Christus. En daarmee is Israël niet afgeschreven, maar heeft ook Israël een toekomst in Jezus Christus.  Les 6: Rm. 12:1 – 15:13: Uiteindelijk is het God te doen om herstel van de mens en de schepping. Dat herstel is begonnen met de dood en opstanding van Jezus Christus en krijgt vorm in de mensen die geloven in Hem. De kerk is daarom nu al de plek waar wij mensen mogen leren om nieuwe liefdevolle gemeenschappen te vormen.

Voorbereiding, plaats en data

Om de avonden effectief te laten zijn, vragen we de deelnemers zich voor te bereiden door het lezen van de Bijbelgedeeltes en een aantal vragen te beantwoorden.
De locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Meer info volgt. Het zal plaatsvinden op 6 woensdagavonden in november/december 2022 (november: 2, 9, 16, 23, 30; december: 7).

Informatie en opgeven

Wil je meedoen? Geef je dan op bij Henk Huinink (email: romeinenbrief@ebghetbaken.nl. Wil je meer informatie hebben? Neem dan gerust contact met ons op.

Cursus leiding

De cursus zal worden gegeven door Henk Huinink en Anneclair Griffioen. Beiden zijn lid van de evangelische baptisten gemeente Het Baken. Hieronder stellen ze zichzelf kort voor.

Mijn naam is Anneclair Griffioen, ik ben getrouwd met Erwin Baas en samen hebben wij drie kinderen. Ik ken mijn hele leven de Here Jezus al, Hij is mijn redder en mijn fundament. In elke fase van mijn leven ontdek ik weer nieuwe facetten aan Zijn genade en Zijn rechtvaardigheid en Zijn magistrale reddingsplan voor deze wereld. Ik ben lid van EBG Het Baken en dien Hem samen met de broers en zussen daar. Ook in mijn werk in de Raad van Het Baken en bij deze cursus is mijn gebed dat dat bijdraagt aan het groot maken van zijn Naam. Ik kijk er naar uit wat Hij ons gaat leren en laten ontdekken in de Romeinenbrief en ook naar ontmoeting en bemoediging met broers en zussen uit gemeentes in en rond Eindhoven!

Henk Huinink is mijn naam. Vanwege mijn werk ben ik in 2004 samen met mijn vrouw Trudy naar het zuiden verhuisd. Ondertussen heeft God ons twee kinderen toevertrouwd. Al jaren ben ik lid van Het Baken, dien daar God samen met mijn broers en zussen, en heb ik altijd een hart voor onderwijs gehad. N.a.v. een lezing die ik gaf bij de CSFR, een lokale christelijke studentenvereniging, ben ik in de corona-tijd heel intensief de Romeinbrief gaan lezen. Het was een reis vol verrassingen en ontdekkingen. In deze cursus hoop ik iets daarvan door te kunnen geven. Maar ik kijk vooral uit naar een gemeenschappelijke ontdekkingstocht, waarin we opzoek gaan naar de link tussen Gods grote herstelplan voor de mens en de schepping en onze eigen levens hier-en-nu.

Mijn naam is Anneclair Griffioen, ik ben getrouwd met Erwin Baas en samen hebben wij drie kinderen. Ik ken mijn hele leven de Here Jezus al, Hij is mijn redder en mijn fundament. In elke fase van mijn leven ontdek ik weer nieuwe facetten aan Zijn genade en Zijn rechtvaardigheid en Zijn magistrale reddingsplan voor deze wereld. Ik ben lid van EBG Het Baken en dien Hem samen met de broers en zussen daar. Ook in mijn werk in de Raad van Het Baken en bij deze cursus is mijn gebed dat dat bijdraagt aan het groot maken van zijn Naam. Ik kijk er naar uit wat Hij ons gaat leren en laten ontdekken in de Romeinenbrief en ook naar ontmoeting en bemoediging met broers en zussen uit gemeentes in en rond Eindhoven!

Henk Huinink is mijn naam. Vanwege mijn werk ben ik in 2004 samen met mijn vrouw Trudy naar het zuiden verhuisd. Ondertussen heeft God ons twee kinderen toevertrouwd. Al jaren ben ik lid van Het Baken, dien daar God samen met mijn broers en zussen, en heb ik altijd een hart voor onderwijs gehad. N.a.v. een lezing die ik gaf bij de CSFR, een lokale christelijke studentenvereniging, ben ik in de corona-tijd heel intensief de Romeinbrief gaan lezen. Het was een reis vol verrassingen en ontdekkingen. In deze cursus hoop ik iets daarvan door te kunnen geven. Maar ik kijk vooral uit naar een gemeenschappelijke ontdekkingstocht, waarin we opzoek gaan naar de link tussen Gods grote herstelplan voor de mens en de schepping en onze eigen levens hier-en-nu.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.