Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben

Wat een realiteit is dat. Als je niet gelooft ga je verloren! Dat is iets waar wij mensen nogal moeite mee hebben. Hoe kan een God die liefheeft mensen verloren laten gaan? Waarom is niet iedereen behouden? Is het echt zo dat er een hel is? Hoe kan ik dat allemaal rijmen? Laten we het verzen hierna nog eens lezen. Redding God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gestuurd om die te veroordelen, maar zodat de wereld zou worden gered door Hem. God is niet bezig om Zijn gelijk te krijgen. God is bezig om ons echt te redden. Heb je het in de gaten hoe groot Zijn liefde is? God biedt Zijn liefde opnieuw aan. Hij stuurt Zijn Zoon met de boodschap dat God niets anders wil dan verzoening. Dat beeld van die jongste zoon, die bij vader aan de deur staat en zegt: “ik kan niet langer meer je zoon zijn”. Dat beeld geldt voor ons. Wij veroordelen onszelf. En de andere reactie is dat we ons te goed vinden voor de liefde van God. Dat we nog steeds onze manier van leven willen. Maar God is juist niet rancuneus. Hij zegt niet: “Ik zal het jullie allemaal betaald zetten”. Verloren We leven in een werkelijkheid, waarin we zonder God, reddeloos verloren zijn. Dat blijkt wel als God Zijn liefde maar iets inhoudt. Dan maken wij ons leven en dat van de ander tot een hel. Niet straks pas, maar hier al. Dan lukt het mij niet om de ander gelijk te geven. Dan ben ik het belangrijkst. Dan geldt het recht van de sterkste. Iedere compassie die wij mensen hebben is iets van de overgebleven liefde van God. Als je Gods gebruiksaanwijzing bij het leven volgt, zelfs als ongelovige dan merk je iets van Gods liefde.

Read More »

Allen die in Hem geloven

Het was een zeer serieuze situatie daar in de woestijn bij Mozes in Numeri 21. Mensen waren gebeten door een slang. Langzaam zwollen ze op. Ik kan me zo voorstellen dat ze steeds meer benauwd werden. Een piepende ademhaling kwam uit steeds meer mensen. Een slangenbeet is geen fijne manier om te sterven. Er is paniek. En dan is daar die koperen slang op een stok. Zo hoog dat iedereen hem kan zien. Ieder die naar die slang keek werd genezen. Wat een voorbeeld! Dood Ieder van ons is getroffen door het gif van de dood. In het paradijs heeft dat gif zich in Adam en Eva verspreid en ze hebben het aan al hun nageslacht doorgegeven. Behalve die Ene. Jezus zelf. Geboren uit Maria en verwekt door de Heilige Geest. En juist deze Mens, God zelf, zal verhoogd worden zoals de slang. Hij zal zelf de dood overwinnen. Als je naar Hem kijkt als Hij daar aan het kruis hangt dan zul je niet meer door de dood worden geraakt. Dan zal er herstel optreden. Dan zal je eeuwige leven nu beginnen. Geloof Het is niet zo dat je een groot geloof moet hebben. Dat was bij de slang in de woestijn ook niet. Zoals de teksten hierna zeggen: kom in het Licht! Breng dat wat je zelf niet kunt in het Licht. Als je niet kunt geloven en je merkt dat bij jezelf? Roep het uit naar God: Ik wil in het Licht komen. Jezus is hier het Licht van de wereld. Je geloof hoeft niet groot te zijn. Jezus moet verhoogd worden. Als je op Hem ziet hoe gebrekkig voor je gevoel misschien ook, dan wordt je gered. Nieuw leven Dan is daar het verdriet over de dood in je leven, je slechte dingen die jij niet

Read More »

Dat Hij gaf zijn “eniggeboren” Zoon

Hoe groot is Gods liefde, hoe ver reikt Gods liefde? Dat waren de twee vragen van de afgelopen dagen. Vandaag is de vraag hoe groot is deze gift van God aan ons. En dan blijkt dat niet zomaar dat God een afgevaardigde stuurt om de zaak op te lossen. God komt zelf naar deze aarde als mens. Hij stuurt Zijn Zoon. In de vertaling die de meeste van ons kennen staat hier eniggeboren. In de NBV is dat “enige” geworden. De letterlijke vertaling van mono en genes betekent letterlijk: de enige in Zijn soort. Zoals de Zoon was er niet iemand anders. De hemel heeft God inderdaad goden geschapen en aangesteld om daar te regeren onder Hem en namens Hem. Net zoals wij als mensen hier de heerschappij op aarde zouden moeten hebben. Maar de Zoon is niet te vergelijken met deze geschapen goden. Hij is zelf God van eeuwigheid af. Samen met de Vader en de Geest. Gift We lezen hier dat de Zoon de gift is van God zelf. Van de Vader Die ons zó lief heeft. Natuurlijk is het niet zo dat de Zoon hier tegen was. Zijn rol blijkt in heel Johannes om gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader. Om de wil te doen van de Vader. Om daarin Zijn Vader volledig te volgen. Dat de Vader Zijn Zoon stuurt naar vijandig gebied om Hem over te geven om vermoord te worden om zo Zijn grote liefde voor ons te laten zien, voor Zijn wereld. Ik kan me niet voorstellen dat ik ook maar mijn kind zou sturen om vermoord te worden en naar mensen die mij haten. Daaruit blijkt ook hoe diep wij als mensen gevallen zijn. Je zou verwachten als God niet alleen een boodschapper stuurt in de vorm van een profeet dat Israël

Read More »

De wereld

Gisteren ging het over de kwaliteit van Gods liefde. Die is onvoorwaardelijk en wij hoeven niet iets te doen zodat God ons liefheeft. Vandaag gaat het over hoe groot die liefde is in reikwijdte. Zou Nicodemus zich hebben kunnen voorstellen dat Gods liefde groter is dan alleen voor het volk van Israël? De voor ons verwarrende tekst in Deuteronomium 32. 8-9 die zegt daarover dat God de volken gaf om geregeerd te worden door de “zonen van God” ofwel geestelijke wezens die op de aarde regeren over de volken. De machten zeg maar achter de werkelijkheid die je ziet. Je komt ze in Daniël weer tegen als de Vorst van een volk. In Deuteronomium 32.9 kiest God zijn erfdeel uit van tussen de volken en dat blijkt het kleine volk Jakob ofwel zijn nakomelingen te zijn. God laat de andere volken regeren door, zouden wij zeggen, de afgoden, maar Israël daarover regeert Hij zelf. Maar nu opeens in deze tekst in Johannes 3.16 blijkt God toch niet alleen van Israël te houden, maar van de hele kosmos. Alle volken, Zijn hele schepping. De vloek opgeheven Eigenlijk was het een vloek dat Adam en Eva luisterden naar de slang, die gevallen godenzoon. En Adam’s kinderen hebben daar heel veel last van gehad toen ze onder de heerschappij van de (af)goden kwamen. En toch, God had deze wereld lief. Dat is zoveel groter dan het volk van Israël, het volk dat Hem leerde kennen als de Genadige en de Barmhartige. Abraham kreeg het al te horen: in jou zal de zegen zijn voor alle volken. En die vloek ging nog verder bij Adam. De vloek kwam niet alleen over de kinderen van Adam, maar over de hele schepping. En nu blijkt God zelfs Zijn Zoon te sturen om die hele schepping te

Read More »

Want God had zo lief

Vandaag is de eerste overdenking in de serie van deze week. We willen samen deze week graag nadenken over de allerbekendste tekst uit de Bijbel: Johannes 3.16. Een tekst die misschien wel is grijs gedraaid. Die omdat we hem zo vaak gehoord en gezien hebben, een beetje verworden is tot: “Nou ja die ken ik nu wel”. En toch… Laten we die tekst van de week opnieuw lezen. Vanmorgen gaat het over Gods liefde. God is hier de Vader, die Zijn Zoon verhoogt zoals we lazen in vers 14. Dat heeft alles te maken dat Hij zoveel liefde heeft voor mij voor ons dat Hij dat toelaat. Verhoogt aan een kruis. Het woord “liefhebben” Ik las van de week een stuk over Gods liefde wat me aan het denken deed zetten. Het ging over de vertaling van Gods liefde in een taal die door maar ongeveer 25.000 mensen wordt gesproken in Kameroen. De vertalers moesten een woord zien te vinden voor de manier waarop God ons liefheeft. Ze gingen erover in gesprek. Ja liefde dat kenden deze mensen natuurlijk. Daar waren twee vormen voor. Je had liefde die over was gegaan. Je was teleurgesteld geraakt in je vrouw en had afscheid van haar genomen. Of je had een goede vrouw en je had haar lief omdat ze goed voor je kookte en in alles goed voor jou zorgde. De vertalers gingen verder in gesprek. Normaal had een werkwoord drie vormen. Bij deze drie vormen eindigde een werkwoord op een i, een a of een u. Maar hier bij liefhebben konden de vertalers alleen maar de eerste twee vormen vinden. Ze gingen weer in gesprek. Waarom bestaat bij jullie liefde niet met de u aan het eind? Nou zeiden de mensen die deze taal spraken. Dan zou je je vrouw moeten

Read More »

Mensenzoon

Deze naam is de enige naam waarmee Jezus zich zelf noemt. Een naam die niet gekoppeld is aan allerlei verwachtingen van de Joden in die tijd. Ze kenden zeker de tekst ui Daniël 7.13 en 14 waarin de Mensenzoon macht wordt gegeven door God in de hemel om het oordeel uit te spreken. Hier in het gesprek met Nathanaël komt dit gedeelte en het visioen wat Jakob bij Bethel had in Genesis 28 bij elkaar. Jakob ziet de engelen op een ladder van boven naar beneden komen en terugkeren. En dat zal vanaf nu het geval zijn met Jezus. Jezus openbaart Zich hier als degene die alle toegang heeft tot de Vader. Hij heeft het recht en de toestemming om te oordelen. Sterker nog Hij blijkt zelf God. Wat bijzonder is het dat Jezus vaker in dit evangelie het niet heeft over dat oordeel, maar over Zijn verhoging aan het kruis. Bijvoorbeeld in het gesprek met Nicodemus legt Jezus uit dat Hij net als de slang in de woestijn zal worden verhoogd (3.14). Jezus maakt Zichzelf tot de Knecht die lijdt. Oordeel Het oordeel waarvoor Jezus geroepen is, ziet er heel anders uit dan God die komt straffen. Net als in het OT blijkt God iedere keer weer een vergevend God. Midden in het oordeel blijkt Jezus de straf op Zich te nemen. Midden in het oordeel (crisis staat er letterlijk) blijken wij mensen van nature tegen God te zijn. Maar er zijn ook mensen die Hem aannemen, die kinderen van God worden. Die door de crisis heen bij God horen. Die geen aanstoot nemen aan een God die Zich klein maakt en zelf het oordeel op Zich neemt. Die niet Zijn toevlucht neemt tot geweld en vernietiging. Hier in deze naam komen eigenlijk alle eigenschappen van Jezus en God

Read More »

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code