Coronamaatregelen

Op dit moment kiezen we ervoor om onze diensten veelal online te houden en als de maatregelen het toelaten om met een beperkte groep mensen in de zaal aanwezig te zijn. Via zoom is het dan mogelijk om vanuit thuis ook deze livediensten mee te maken. Zolang de lockdown duurt zijn onze diensten online. Wel is er steeds de mogelijkheid om op je eigen tijdstip een hele dienst te volgen via een playlist op YouTube. Helaas is daar vanzelfsprekend niet de interactie die je normaal in onze diensten aantreft. We nodigen je daarom van harte uit om kennis met ons te maken en ook de dienst via zoom mee te beleven. Stuur dan even een whatsappje of bel even met onze voorganger.

Read More »

Gebedsgroepen

Een klein groepje komt al jaren eens in de twee weken op dinsdagavond bij elkaar om in het algemeen voor de gemeente te bidden en ook specifieker voor mensen die ziek zijn in de gemeente. Naast deze gebedsgroep zijn er ook allerlei kleinere gebedsgroepjes op andere doordeweekse dagen en een pastorale gebedsgroep die heel specifiek bidt om doorbraken in situaties waar we merken dat daar een stuk geestelijke strijd is. Vanwege vertrouwelijkheid is dit een groep uit de gemeente die veelal deel uitmaken van het pastorale team aangevuld met enkele mensen die ook met deze vertrouwelijkheid kunnen omgaan.

Read More »

Muziekgroepen

Er zijn 2 muziekgroepen die samen op donderdag muziek maken en ook met elkaar meeleven net zoals dat in een kern gebeurd. Vanzelfsprekend hebben deze groepen ook een duidelijke focus, namelijk het verzorgen en oefenen van de muziek die op zondag in de dienst wordt gespeeld. Nu in coronatijd zijn deze groepen in wat andere samenstelling verder gegaan, omdat niet iedereen in staat is nog mee te oefenen, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid.

Read More »

Kernen

Vanuit het verleden is het gegroeid dat we verschillende kringen hadden waarin mensen samen met elkaar de Bijbel bestuderen en ook met en voor elkaar bidden. Deze kringen hebben we kernen genoemd omdat ze letterlijk de kern vormen van onze gemeente. Steeds hebben deze groepen verschillende samenstellingen gehad. Vaak zijn er hierdoor ook vriendschappen gegroeid die al jaren bestaan. Deze kernen bestaan nog steeds en ongeveer een derde tot de helft van de gemeente maakt daar onderdeel van uit. Het is altijd mogelijk in overleg zelf zo’n kern te starten en ook eventueel van materiaal en ideeën te worden voorzien om zo samen met elkaar op te trekken.

Read More »

Jeugdwerk

Jongeren in onze gemeente vinden we heel belangrijk. De tienertijd is de fase in het leven dat opvattingen gevormd worden voor de rest van het leven. We zien vaak dat jongeren al vroeg in hun pubertijd een keus maken om wel of niet verder te gaan met geloof. Dat heeft vaak te maken met goede voorbeelden. Jeugdleiders die naast hun ouders laten zien dat het leven met Jezus ook echt “werkt”. Als je ziet dat God antwoord door gebeden heen, als je samen op reis gaat om anderen te helpen, dan heeft dat heel vaak een onuitwisbare indruk voor de rest van je leven. We willen iedere tiener graag de mogelijkheid bieden om Jezus in hun leven te ontmoeten. We hebben daarom samen jeugdavonden waar we het hebben over hoe Jezus betrokken is op de onderwerpen die in de levens van tieners spelen. Daarnaast gaan we ook samen naar events zoals de EO-jongerendag of de Opwekkingsconferentie. We ondernemen ook speciale werkvakanties naar Oekraïne waar jongeren praktisch aan de slag kunnen om mee te helpen om bijvoorbeeld huizen te bouwen, kinderwerk te doen in een zigeunerkamp in dat land. Ook hebben de meeste tieners in onze gemeente al een eenvoudige taak om betrokken te zijn bij bijvoorbeeld het kinderwerk of de techniek in de dienst. Als laatste hebben we ieder jaar een jeugdweekend waar we samen een weekend lang een thema bespreken en knotsgekke spellen doen. Praktisch zijn er op dit moment drie jongerengroepen. De twee jongste groepen doen we samen met de Immanuelkerk in Veldhoven. We gebruiken daarvoor de programma’s van Youth for Christ: Rock Solid en Solid Friends. De jongste groep daarin zitten tieners vanaf 11 á 12 tot 14 jaar. En de oudste groep vanaf ongeveer 15 – 17 jaar. Daarboven is een groep die zelf samenkomt en

Read More »

Kinderwerk

Jezus vond kinderen zo belangrijk dat Hij ze vaak als voorbeeld stelde voor ons volwassenen en ons mede wijst op onze verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen. . Wij willen dan ook graag de kinderen van 0 tot met 12 jaar oud een belangrijke plek geven in de gemeente.  De kinderen gaan tijdens de dienst naar hun eigen plek om hen op eigen niveau te laten zien wie Jezus voor hen wil zijn. Een team van gepassioneerde kinderwerkers zorgt voor een divers programma en leert de kinderen op speelse wijze ook inhoudelijk over Gods liefde en geloof in een veilige omgeving. We luisteren naar een Bijbelverhaal, spelen, knutselen, kleuren, puzzelen of doen spelletjes. We behandelen diverse onderwerpen vanuit de bijbel. Vraag een kinderwerker naar het onderwerp, deze is wisselend.   We vinden het belangrijk de kinderen een fijne tijd hebben bij het Baken en onderlinge vriendschap kunnen opbouwen. In normale tijden zonder corona is er voor de kinderen iedere zondag een kinderprogramma. Nu in coronatijd is er OF helemaal geen bijeenkomst of alleen de vierde zondag een kinderprogramma als we in het gebouw kunnen gezien de maatregelen tegen corona door de overheid. Als er de mogelijkheid is om in het gebouw te kunnen zijn in deze coronatijd, mogen de kinderen bij binnenkomst meteen naar de ruimten van het kinderprogramma in plaats van een gezamenlijke start met de volwassenen. Het kinderprogramma is er voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar oud, bestaande uit drie groepen. 1. Timotheüs (0 jaar t/m 5 jaar) 2. Josia (6 jaar t/m 8 jaar) 3. Schatgravers (9 jaar t/m 12 jaar)

Read More »

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code