Jezus ontmoeten

Lees vers 39-47 Gisteren zagen we dat Jezus ons overtuigde door het getuigenis van de Vader en Johannes de Doper. Tenminste dat is de bedoeling als je deze gedeelten leest. De leiders van Israël zagen in Jezus alleen maar een bedreiging van hun macht in invloed. En daarbij zei Jezus dan ook nog eens dat Hij een direct lijntje met God Zijn Vader had. Daarnaar luisteren vraagt je eigen overtuigingen opzijzetten. Buigen voor de liefde van Jezus. Gezichtsverlies Ik weet niet hoe het met jou is, maar soms zit ik zo in mijn eigen gelijk dat het moeilijk is om toe te geven. Dat betekent gezichtsverlies, op zijn minst sorry zeggen en vaker nog met een heleboel inspanning mijn overtuigingen en ook nog eens mijn gedrag aanpassen. Als mensen je volgen om je overtuiging en naar je opkijken is dat nog moeilijker. Dan val je van je voetstuk. En precies dat is wat Jezus aankaart. Een wereld vol van competitie over wie het beter weet, wie de meest geniaalste van iedereen is. Wie het beste is in het uitleggen van de wet van Mozes. Wie het houden van de wet het best onder de knie heeft. Totaal anders Dat is een manier van leven die zo haaks staat op wat Jezus komt brengen namens Zijn Vader. Jezus komt niet met een stel regels, maar Hij vertelt over de relatie met God. Hoe God vol liefde jou en mij wil ontmoeten. Stop met een ladder maken die tot in de hemel rijkt. Laat God vanuit de hemel jou Zijn hand reiken. Jezus zit niet te wachten op glorie van mensen, zegt Hij. Is dat niet een wat rare uitspraak? Wil Hij dan geen eer van ons? Nee, niet op de manier waarop wij dat gewend zijn. God wil Zijn glorie en

Read More »

Jezus’ rechtszaak

Lees vers 30-38 Er is in dit gedeelte iets bijzonders aan de hand. Wie staat er vandaag in de rechtbank? Jezus de Rechter van heelal wordt als het ware zelf onder de loep genomen. In hedendaagse termen zouden wij zeggen: wij wraken deze Rechter! De Joodse leiders accepteren het niet dat Jezus God is. Dat God Zijn Vader is. Ze willen niet geloven. Dat zou betekenen dat ze zouden moeten toegeven dat hun religieuze systeem in duigen valt. Dan zullen ze alle controle verliezen over de leiding van het land. Dan zijn ze hun machtige plek kwijt. Laten we eens kijken hoe Jezus Zichzelf verdedigd tegen de aanklacht dat Hij claimt de Messias te zijn. Jezus voert 3 getuigen op: Zijn Vader in de hemel, Johannes de Doper en de Schriften. Dat is in het volgende gedeelte. In het Oude Testament was het al zo dat “uit de mond van twee of drie getuigen” kun je zeker weten dat iets is gebeurd. De eerste getuige is vooral problematisch voor de hoorders en voor ons als lezers. Het komt erop aan of je gelooft of niet. Het probleem is niet de getuigenis van de Vader. Maar of je gelooft als Jezus al die tekenen doet. Zijn ze voor jou overtuigend? Toegeven als lezer betekent zelf alle controle kwijtraken. Jezus heeft het vanaf nu voor het zeggen. Dan is er nog het getuigenis van Johannes de Doper. In hoofdstuk 1.7 staat al dat hij kwam om van het Licht te getuigen. En verderop wijst hij Jezus aan als het Lam van God. En aan het einde van hoofdstuk 3 getuigt hij dat niet Hij maar Jezus de Messias is. Je kunt je wel gedragen als rechter tegenover deze Rechter van hemel en aarde. Maar uiteindelijk kom je zelf voor deze Rechter te

Read More »

Jezus zet alles recht

Lezen vers 21-29 Vandaag opnieuw hetzelfde gedeelte als gisteren. Gisteren ging het erover dat Jezus mensen eeuwig leven geeft. Dus niet alleen dat Hij hen uit de lichamelijk dood terugroept tot het leven. Nee, Jezus brengt ook mensen uit een geestelijk dood tot leven door wedergeboorte. Tegenover deze opstanding staat de oude zondige wereld die nog steeds ontzettend veel macht heeft. Er zijn immers nog steeds mensen die helemaal niet staan te wachten op die wedergeboorte die Jezus hen aanbiedt. Zoals in dit gedeelte, waar de leiders van Israël Jezus, Gods redding, zelfs willen doden. Het kwaad Naast mensen die niet willen geloven zijn er demonische machten aan het werk achter de schermen waardoor het kwaad is doorgesijpeld in de systemen zelf, in de schepping zelf. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire in Nederland. Het bijhouden van lijsten van mensen die mogelijk fraude pleegden had een heel nobel doel: nooit meer op deze manier fraude. En deze manier was dat mensen met een buitenlandse achtergrond onterecht toeslagen zouden aanvragen. Maar hoeveel kwaad sloop er daarmee in het systeem! En dat is maar één voorbeeld. Jezus wil redden Jezus is deze eerste keer niet op aarde gekomen om het laatste oordeel uit te spreken. Volgens Johannes 3.17 is Jezus gekomen om deze wereld te redden. Maar wat nu als mensen niet willen? Wat als het kwaad het laatste woord zou hebben? Wat als slaven nooit echt bevrijd zouden worden? Wat als mensenhandelaars maar door kunnen gaan met hun mensonterende werk? Wat als het leven van zoveel vermoordde Joden toch niet blijkt te tellen? Wat als het kwaad van een miljoen vermoordde Hutti’s niet aan het licht wordt gebracht? En veel dichter bij huis: als het kwaad in onze eigen levens maar gewoon door kan gaan? Verlang jij niet naar een nieuwe wereld

Read More »

Jezus maakt doden levend

Lezen vers 21-29 Vandaag en morgen denken we na over dit gedeelte. Er worden twee dingen door Jezus gezegd. Dat Hij de doden opwekt en oordeelt. Jezus niet alleen zoals we dat gisteren zagen de schepper en hersteller van deze huidige wereld, maar Hij zal straks ook allen weer tot leven wekken. Jezus is niet alleen het begin van deze wereld, maar ook het einde. Zoals Jezus dat in Openbaring aan Johannes duidelijk maakt: Ik ben de Alfa en de Omega. Nieuw leven Dit gedeelte is zeker de voorbereiding op het laatste van de 7 tekenen die Jezus zal verrichten: de opwekking van Lazarus uit de dood! En al helemaal dat Hij zelf zal opstaan op de derde dag. Daar is het immers in hoofdstuk 2 bij de tempelreiniging al over gegaan. Maar er is nog iets anders wat je misschien zou kunnen missen. Jezus geeft niet alleen de doden straks een nieuw lichaam. Deze uitspraak is ook een vervolg op de wedergeboorte uit het gesprek met Nicodemus. Dat Jezus de man heeft aangesproken op zijn zonden (zie vers 14), maakt dat duidelijk. Het teken is hier dat iemand al 38 jaar door zonden ziek is en door Jezus wordt gered. Jezus geeft leven. Niet alleen als je lichamelijk dood bent straks, maar ook nu als je leven door de zonde verwoest is. Overigens is ziekte zeker niet altijd een direct gevolg van zonde. Vaker van de gebrokenheid van deze schepping. Dat blijkt immers bij Bartimeüs later in dit evangelie. Vraag… Vandaag is de vraag aan jou en mij: waar is in mijn leven nieuw leven nodig? Eeuwig leven? Jezus is Degene die naar jou wil omkijken. Hij is niet Iemand die wil wachten met een oordeel tot de laatste dag, maar Hij wil je graag vandaag genezen van welke

Read More »

Jezus en de Vader scheppen een nieuwe wereld

Lees Johannes 5.16-20 Deze week willen we graag de uitgebreide toespraak van Jezus beter begrijpen. De aanleiding voor deze toespraak is dat Jezus een man heeft beter gemaakt, notabene op de sabbat. Een man die zoals we gisteren zagen 38 jaar ziek was geweest. En de vraag rijst een beetje: had dat niet een dagje later gekund? Waarom zoveel gedoe? Een andere tijdszone Ik kwam in één van de verklaringen een mooi beeld tegen wat mij hielp om dat beter te begrijpen. Tom Wright schrijft: Jezus werkt in een andere geestelijke tijdzone dan de leiders van Israël. Zij zitten nog helemaal in het patroon van de oude bedeling en oude schepping die onderhevig is aan zonde en wet. Jezus komt binnen vanuit de nieuwe wereld van Gods Koninkrijk. Die wereld breekt door. Ook op de sabbat, of beter gezegd: juist op de sabbat. Natuurlijk ruste God op de zevende dag van Zijn schepping, maar niet zo dat Hij de schepping maar overliet aan de natuurwetten. God blijft ook op die dag zorgen en Hij is trouw om Zijn schepping te onderhouden. Daar waren de Joden het wel over eens. Maar mensen moesten natuurlijk wel rusten. Jezus zegt hier: Ik ben samen met de Vader. Hij werkt, dus Ik ook. En precies daarmee laat Hij zien dat Hij gelijk is aan God. Jezus’ doodsvonnis Hier komt Johannes 1.2 weer terug. Alle dingen Zijn door het Woord gemaakt en zonder dat is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Jezus roept dingen tot leven. Hij is de Schepper ook in Gods nieuwe wereld. Hij is God! Maar dat betekent wel dat Jezus door dit scheppen Zijn doodsvonnis tekent. Waarom? Omdat de Joodse leiders Hem niet als God willen aanvaarden en niet willen geloven dat Hij de mensgeworden Zoon van God is. Zijn

Read More »

Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben

Wat een realiteit is dat. Als je niet gelooft ga je verloren! Dat is iets waar wij mensen nogal moeite mee hebben. Hoe kan een God die liefheeft mensen verloren laten gaan? Waarom is niet iedereen behouden? Is het echt zo dat er een hel is? Hoe kan ik dat allemaal rijmen? Laten we het verzen hierna nog eens lezen. Redding God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gestuurd om die te veroordelen, maar zodat de wereld zou worden gered door Hem. God is niet bezig om Zijn gelijk te krijgen. God is bezig om ons echt te redden. Heb je het in de gaten hoe groot Zijn liefde is? God biedt Zijn liefde opnieuw aan. Hij stuurt Zijn Zoon met de boodschap dat God niets anders wil dan verzoening. Dat beeld van die jongste zoon, die bij vader aan de deur staat en zegt: “ik kan niet langer meer je zoon zijn”. Dat beeld geldt voor ons. Wij veroordelen onszelf. En de andere reactie is dat we ons te goed vinden voor de liefde van God. Dat we nog steeds onze manier van leven willen. Maar God is juist niet rancuneus. Hij zegt niet: “Ik zal het jullie allemaal betaald zetten”. Verloren We leven in een werkelijkheid, waarin we zonder God, reddeloos verloren zijn. Dat blijkt wel als God Zijn liefde maar iets inhoudt. Dan maken wij ons leven en dat van de ander tot een hel. Niet straks pas, maar hier al. Dan lukt het mij niet om de ander gelijk te geven. Dan ben ik het belangrijkst. Dan geldt het recht van de sterkste. Iedere compassie die wij mensen hebben is iets van de overgebleven liefde van God. Als je Gods gebruiksaanwijzing bij het leven volgt, zelfs als ongelovige dan merk je iets van Gods liefde.

Read More »

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code