Gemeentevergadering

Op 28 november zullen we weer een gemeentevergadering beleggen. We zullen daar een toelichting geven op hoe we beter samenwerken als vrijwilligers. De structuurwerkgroep heeft onze manier van werken in de gemeente tegen het licht gehouden. Daar zijn enkele aanbevelingen uitgekomen waar we als Raad mee aan de slag zijn gegaan.

Het andere onderwerp is een gesprek over de rol van mannen zowel als vrouwen in de gemeente. We willen met elkaar in gesprek komen over de twee thema’s gezag en spreken. Gezag heeft te maken met het leiding geven van mannen en vrouwen in de gemeente. Spreken heeft te maken met die enkele teksten waarin in een specifieke context het voor vrouwen niet goed was om te spreken. Geldt dat vandaag nog steeds of zijn al die andere teksten waarin vrouwen wel spreken van groter belang. Een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en samen ook naar Gods woord te luisteren.

We kijken uit naar jullie inbreng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Plaats opmerking

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code