Kinderwerk

  Jezus vond kinderen zo belangrijk dat Hij ze vaak als voorbeeld stelde voor ons volwassenen en ons mede wijst op onze verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen. Wij willen dan ook graag de kinderen van 0 tot met 12 jaar oud een belangrijke plek geven in de gemeente.  De kinderen gaan tijdens de dienst […]

Gebedsgroepen

Een klein groepje komt al jaren eens in de twee weken op dinsdagavond bij elkaar om in het algemeen voor de gemeente te bidden en ook specifieker voor mensen die ziek zijn in de gemeente. Naast deze gebedsgroep zijn er ook allerlei kleinere gebedsgroepjes op andere doordeweekse dagen en een pastorale gebedsgroep die heel specifiek bidt […]

Jeugdwerk

Jongeren in onze gemeente vinden we heel belangrijk. De tienertijd is de fase in het leven dat opvattingen gevormd worden voor de rest van het leven. We zien vaak dat jongeren al vroeg in hun pubertijd een keus maken om wel of niet verder te gaan met geloof. Dat heeft vaak te maken met goede […]