CHRISTUS/GEZALFDE

n het eerste hoofdstuk van Johannes komen we minstens 9 namen tegen waarmee Jezus wordt genoemd. Eén van de belangrijkste is daarbij Messias. Johannes de Doper maakt duidelijk dat hij dat zelf niet is (Johannes 1.20). De vraag is wat betekent deze naam precies. GEZALFDEN Belangrijk is te weten dat er een diepe verwachting leefde […]