Gebedsgroepen

Een klein groepje komt al jaren eens in de twee weken op dinsdagavond bij elkaar om in het algemeen voor de gemeente te bidden en ook specifieker voor mensen die ziek zijn in de gemeente. Naast deze gebedsgroep zijn er ook allerlei kleinere gebedsgroepjes op andere doordeweekse dagen en een¬†pastorale gebedsgroep die heel specifiek bidt […]