Onze diensten

Leer ons kennen

Onze diensten

Als je voor de eerste keer onze diensten bezoekt op zondag, dan vinden wij het fijn als je vanaf het allereerste moment je ook welkom voelt. We vertellen je graag hoe onze diensten eruit zien en waarom we doen wat we doen. 

Onze diensten beginnen elke zondag om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur wordt je welkom geheten bij de deur door één of twee mensen. Mocht je voor de eerste keer bij ons binnen komen dan kun je daar ook direct je vragen stellen als je dingen wilt weten of kunnen zij je even wegwijs maken in ons gebouw.  Het is natuurlijk ook prima als je liever eerst gewoon de kat uit de boom kijkt en gewoon lekker achterin gaat zitten om de dingen die gebeuren over je heen laat komen.

Een samenkomst in onze gemeente zoals we dat noemen dient verschillende doelen. Het is niet alleen dat we het gezellig vinden om met gelijkgezinden in één gebouw te zitten. Hieronder lees je 3 doelen.

We komen samen omdat we Jezus willen volgen. Hij staat in onze diensten centraal. Zo beginnen we de meeste diensten ook door elkaar eraan te herinneren dat we in Jezus’ naam bij elkaar zijn. Als er iets is waar iemand in de gemeenschap mee zit, dan betrekken we Jezus erbij door samen te bidden voor die situatie. We komen dus samen om eraan herinnerd te worden dat Jezus het centrum van ons leven is en dat we Hem eren voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons leven veranderd en geeft het zin.

Onze diensten bestaan uit een aantal onderdelen waarover je hieronder meer kan lezen.

We willen meer over Hem leren. Wij geloven dat we in die zin nooit uitgeleerd raken. De Bijbel verteld ons over wie God en wie Jezus en hoe Hij graag ziet dat we ons leven vormgeven, zodat we ook echt gelukkig zijn en worden. Daarom zijn de toespraken erop gericht om de wereld van de Bijbel praktische te maken voor ons dagelijks leven. Zo’n toespraak heet ook wel een preek, maar niet zo dat er alleen maar waarschuwingen volgen. Nee zo’n preek heeft veel meer het karakter van het aanzetten tot zelf nadenken over hoe Jezus en God meer in ons leven centraal komt te staan in alles wat we doen.

We willen in opdracht van Jezus één grote familie zijn. Dat betekent dat we met elkaar meeleven als het goed en ook als het minder goed gaat. Je mag dan ook van ons verwachten dat je daadwerkelijk wordt welkom geheten. We willen iedereen die nieuw is graag wegwijs maken. Je hoeft niet direct in alles mee te doen. Kom gerust vrijblijvend een aantal keer kijken. Maar om echt onderdeel van dat familiegevoel te worden helpt het wel als je ook zelf meedoet. Dat we één grote familie willen zijn blijkt ook doordat we aandacht proberen te hebben voor zowel kinderen, jongeren, studenten, gezinnen, alsook ouderen en alleenstaanden. We proberen er te zijn voor al deze verschillende doelgroepen. De zondagse dienst is dan ook niet de enige samenkomst die deze verschillende groepen hebben. Ook doordeweeks proberen we elkaar te zien en met elkaar mee te leven. Wat je op zondag van ons ziet is dus eigenlijk maar een gedeelte van wat we samen doen.

Onderdelen in onze diensten

Start en zang

Om ongeveer half elf begint de dienstleider met iedereen welkom te heten. Er wordt gebeden en een eerste lied gezongen. We zingen normaal samen met de band. De liederen worden geprojecteerd op een scherm voorin de kerk zodat de woorden voor iedereen duidelijk zijn en als je de melodie kent ook mee kunt zingen. Voel je vrij om mee te doen of gewoon te luisteren.

kindermoment

Meestal volgt daarna een kort moment voor de kinderen. Dat kan een kinderliedje zijn of een verhaaltje. Soms komt ook de buikspreekpop Joep op het podium. Daarna gaan de kinderen tot en met groep 8 naar hun eigen plek. Dat is in de bijzaaltjes, waar ze vervolgens op hun eigen niveau samen uit de Bijbel leren en een knutselwerkje doen en ook samen gezellig praten. Voor de allerjongsten is er een ruimte waar je eventueel ook als ouder mee naar toe kunt. Sommige ouders kiezen er ook voor om hun baby de hele dienst lang bij zich te houden.

Voorbede

Nadat de kinderen naar hun eigen samenkomst zijn gegaan, wordt er meestal gebeden voor situaties die spelen. Ook bidden we dan voor dingen die op dat moment in het nieuws zijn of komen. Ook denken we op dat moment aan projecten waarbij we betrokken zijn.

toespraak

Om ongeveer half elf begint de dienstleider met iedereen welkom te heten. Er wordt gebeden en een eerste lied gezongen. We zingen normaal samen met de band. De liederen worden geprojecteerd op een scherm voorin de kerk zodat de woorden voor iedereen duidelijk zijn en als je de melodie kent ook mee kunt zingen. Voel je vrij om mee te doen of gewoon te luisteren.

aanbidding

Na de toespraak volgen er meestal een aantal liederen waarin we samen God bedanken voor wie Hij is. Heel vaak heeft dit ook te maken met dat wat net geleerd hebben. Aan het einde volgt de zegen. Wij geloven dat God daar doorheen ons kracht geeft om dat wat we geleerd hebben ook door de week heen in de praktijk te brengen. Natuurlijk hebben we onze eigen verantwoordelijkheid maar juist de kracht van de Heilige Geest helpt ons iedere keer door de week heen ook herinneren aan het geleerde en laat ons ook op ons werk en in de buurt en in ons gezin zien dat het bijvoorbeeld nu de tijd is om dat geleerde ook werkelijk te doen.

napraten

Na het laatste lied is het tijd om samen onder het genot van thee of koffie gezellig bij te praten met die en gene. Ook de kinderen komen op dat moment weer terug in de grote zaal. Zeker de eerste keer zul je merken dat er verschillende mensen zich zullen voorstellen en belangstellend vragen wie je bent. We noemen dit samen vaak het tweede gedeelte van de dienst omdat we daar ook elkaar extra bijpraten over de dingen waarmee we bezig zijn in het dagelijks leven. Ook is er dan tijd om bijvoorbeeld heel persoonlijk nog even door te spreken met de mensen van het gebedsteam. Die staan voor iedereen klaar om te luisteren als je extra gebed nodig hebt.