Gebedsgroepen

hands-2168901_1920-1024x537

Een klein groepje komt al jaren eens in de twee weken op dinsdagavond bij elkaar om in het algemeen voor de gemeente te bidden en ook specifieker voor mensen die ziek zijn in de gemeente.

Naast deze gebedsgroep zijn er ook allerlei kleinere gebedsgroepjes op andere doordeweekse dagen en een pastorale gebedsgroep die heel specifiek bidt om doorbraken in situaties waar we merken dat daar een stuk geestelijke strijd is. Vanwege vertrouwelijkheid is dit een groep uit de gemeente die veelal deel uitmaken van het pastorale team aangevuld met enkele mensen die ook met deze vertrouwelijkheid kunnen omgaan.

Meer lezen . . .