CHRISTUS/GEZALFDE

oil-4991420_1920-1024x683

n het eerste hoofdstuk van Johannes komen we minstens 9 namen tegen waarmee Jezus wordt genoemd. Eén van de belangrijkste is daarbij Messias. Johannes de Doper maakt duidelijk dat hij dat zelf niet is (Johannes 1.20). De vraag is wat betekent deze naam precies.

GEZALFDEN

Belangrijk is te weten dat er een diepe verwachting leefde onder het Joodse volk van iemand die zou komen om hen te redden. In het OT komen we allerlei christussen tegen. Dat woord is namelijk een vertaling van iemand die gezalfd is, een messias. Dat kan zijn dat je gezalfd bent tot koning of tot priester of profeet. Dat gebeurde met olie. Vaak een olie die voorzien was van specerijen zodat de persoon heerlijk rook. Zo’n messias ofwel gezalfde, had een taak en was daarvoor door God toegerust. Die zalf betekende dat God op een bijzondere manier je toerustte voor je taak. Gods Geest kwam daarmee op jou.

Verwachtingen

Christus is dus niet een naam maar een titel. Die hoorde bij grote en belangrijke personen zoals David of Aäron of bijvoorbeeld Elia. Ze worden in het OT eigenlijk vaak aangeduid met gezalfden van de Heer. In het NT komen we deze titel bijna alleen tegen voor Jezus. (Eén keer ook voor de gemeente:  Jezus is de lang verwachtte profeet/priester/koning-figuur die alle verwachtingen die Israël had vervulde. Bij verschillende groepen in Israël was die verwachting aanwezig, maar daarbij had ieder een verschillend beeld. Zou de Messias komen als een David en de regering op zich nemen? Dan zou Hij de Romeinen het land uitjagen net zoals in de tijd van de Hasmoneeën die tot zo’n 80 jaar geleden het land bestuurden. Of zou Hij meer zijn zoals Elia? Immers de laatste profeet Maleachi in het OT had voorspeld dat Elia opnieuw zou komen. Zo’n profeet zou Gods volk terugroepen tot een heilig leven. Of zou God net als in de tijd van de Hasmoneeën de priesterdienst weer herstellen. Immers daar trad de hogepriester samen met het leger op om de dienst van God in de tempel te herstellen naar Gods voorschriften. De tijd van NT was wat dat betreft zwanger van verwachtingen. Het bijzondere is dat al deze verwachtingen in Jezus bij elkaar komen. Alleen op een hele andere manier dan dat Jezus een macht brengt die met oorlog en bloed vergieten gepaard gaat.

Wat verwacht jij?

Onze tijd is ook zwanger van allerlei eindtijd verwachtingen. Mensen hopen op verlossing van bijvoorbeeld de klimaatcrisis of ongelijkheid in deze wereld. Als christenen blijven wij hopen op de gezalfde, Hij die door God is aangewezen om werkelijk dat Koninkrijk van liefde te brengen. De vraag vandaag aan ons is: “Heb jij jou hoop gevestigd op die Gezalfde, of heb je allerlei andere verwachtingen?”

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.