DE PROFEET

p01l9k2j-1024x576

In het gesprek met de delegatie vanuit Jeruzalem wordt Johannes de vraag gesteld of hij misschien de beloofde Profeet is. Hij ontkent dat ten stelligste. Hij maakt duidelijk dat hij alleen een stem van de roepende in de woestijn is zoals Jesaja dat gezegd heeft. Johannes de evangelist schrijft dat hier niet voor niets. Ieder woord heeft hij steeds weer gewogen, ieder verhaal is zo opgezet en verteld vanuit de werkelijkheid, dat het tegelijkertijd ons steeds als lezer uitdaagt om meer van Jezus te zien. Opvallend is dat in het Johannesevangelie op verschillende keren naar Mozes wordt verwezen. Bijvoorbeeld als Jezus 5000 mensen te eten geeft. Dat doet natuurlijk direct denken aan het manna in de woestijn als gelovige Jood in die tijd.

BELOFTE

Maar hoe zit het nu precies met die beloofde Profeet? Laten we eens in Deuteronomium 18.15 lezen: Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren. En in vers 18: Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. Het zijn woorden die in de tijd van Jezus steeds opnieuw werden besproken. Zou deze Profeet nu al een keer komen? Het is na de vraag over of Johannes de Messias is, de eerste meest belangrijke vraag van de delegatie uit Jeruzalem. In Handelingen wordt tot 2 keer toe Jezus als de beloofde Profeet verkondigd. Zowel in de verdediging van Petrus (3.22) als die van Stefanus (7.37) voor het Sanhedrin, de hoogste Joodse Raad. Blijkbaar was het voor de eerste christenen volkomen duidelijk dat Jezus groter was dan Mozes. Mozes legde de woorden van God bij de Sinaï uit, de wet. Jezus kwam om ons rechtstreeks de  woorden van de Vader te vertellen. Hij doet daarbij ook grotere tekenen dan Mozes. Straks in dit evangelie zal Jezus niet als eerste water in bloed veranderen, maar water in wijn. Wat een verschil. Mozes is de Profeet van het oordeel over Egypte en zo nodig ook over Israël in de woestijn. Jezus is de Profeet die leven brengt. We zullen verderop in Johannes veel van deze woorden van leven tegenkomen.  

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.