LAM VAN GOD

Agnus_Dei_The_Lamb_of_God_by_Zurbaran_San_Diego_Museum_of_Art-1024x681

Deze week willen we graag de uitgebreide toespraak van Jezus beter begrijpen. DAJohannes de Doper geeft tot twee keer toe het getuigenis dat Jezus het lam van God is. Eerder hebben we in de dienst op zondag al gezien, dat dit aan veel teksten uit het OT doet denken. Altijd weer vloeit er bloed voor het leven van ons. Als agrarische samenleving wist men in Bijbelse tijden heel goed dat er voor ons voedsel altijd iemand of iets moest sterven. Daar was men zeer vertrouwd mee. Wij hebben die connectie veel minder. We hebben het slachten weggestopt in slachthuizen en laten het “produceren” van voedsel over aan onze boeren en tuinders. In Bijbelse tijden had je je eigen akker en ook je eigen vee. Wilde je een stukje vlees dan moest je toch echt zelf het beest slachten.Johannes de Doper geeft tot twee keer toe het getuigenis dat Jezus het lam van God is. Eerder hebben we in de dienst op zondag al gezien, dat dit aan veel teksten uit het OT doet denken. Altijd weer vloeit er bloed voor het leven van ons. Als agrarische samenleving wist men in Bijbelse tijden heel goed dat er voor ons voedsel altijd iemand of iets moest sterven. Daar was men zeer vertrouwd mee. Wij hebben die connectie veel minder. We hebben het slachten weggestopt in slachthuizen en laten het “produceren” van voedsel over aan onze boeren en tuinders. In Bijbelse tijden had je je eigen akker en ook je eigen vee. Wilde je een stukje vlees dan moest je toch echt zelf het beest slachten.e aanleiding voor deze toespraak is dat Jezus een man heeft beter gemaakt, notabene op de sabbat. Een man die zoals we gisteren zagen 38 jaar ziek was geweest. En de vraag rijst een beetje: had dat niet een dagje later gekund? Waarom zoveel gedoe?

VOORBEELDEN

Zo ook bijvoorbeeld bij het paaslam. Immers als Mozes de opdracht geeft bij de laatste plaag in Egypte om zich voor te bereiden op de uittocht. Dan is er zeven dagen lang een lammetje wat in huis is. En aan het einde van die zeven dagen wordt dit geslacht en klaargemaakt. Het bloed van dit lam brengt leven. Het bloed wordt aan de bovendorpel en zijposten van de ingang van de hutjes van de Israëlieten aangebracht. Zo zal de engel die verderf brengt voorbijgaan. Het lam moet sterven zodat de Israëlieten leven ontvangen.

Zo is het ook als Izaäk geofferd moet worden door Abraham. Hij gaat samen met hem de berg Moria op. En eindelijk als dan het moment is aangebroken blijkt er een ram in de struiken vast te zitten. In plaats van Izaäk sterft het dier. Dat is niet anders bij Adam en Eva als God hen na de zondeval dierenvellen aantrekt om zo hun naaktheid te bedekken. Ook daar moesten dieren voor sterven.

De lijdende knecht

Al deze voorbeelden en ook de hele offerdienst uit het OT wijzen naar het volmaakte Lam van God. Maar nog meer zal Johannes en ook Jezus aan de tekst uit Jesaja 53.7 gedacht hebben: “Hij is als een lam dat naar de slacht geleid wordt”. Het Lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. De zondebok Azazel die de woestijn wordt ingestuurd, het Lam wat straks aan het kruis zal sterven. Jezus krijgt aan het begin van Zijn bediening al te horen dat Hij zal sterven. Johannes weet het al: het zal niet goed aflopen. Wij als lezer van het evangelie krijgen al een vooruitblik naar het kruis.

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.