HIJ DIE DOOPT MET DE GEEST

the-baptism-of-The-Holy-Spirit-1280x640-1-1024x512

Hier al direct aan het begin van dit evangelie kijken we vooruit naar wat Jezus zal doen aan het einde van dit evangelie als Hij lichamelijk afscheid neemt van Zijn leerlingen. Over de doop met de Heilige Geest is al veel gezegd in de kerkgeschiedenis. Wat is dat precies? Is dat bijvoorbeeld een bijzondere zegen of inwoning van God nadat we tot geloof zijn gekomen als christen? Heeft het te maken met dat uiteindelijk iedere christen in tongen gaat spreken als teken daarvan? Of ziet het in het algemeen op de uitstorting van de Geest bij het ontstaan van de gemeente op de Pinksterdag en gaat het niet zozeer over de individuele gelovige? Allemaal vragen waar vanuit verschillende tradities heel verschillende antwoorden worden gegeven. Het zou een heel boek vragen om al deze vragen en nog veel meer te voorzien van argumenten en het diepgaande gesprek daarover te voeren. Hier wil ik graag met je kijken naar een aantal teksten uit de profeten in het OT. Het heeft namelijk alles te maken met de komst van de Messias, de Gezalfde.

De nieuwe tijd van de Messias

Als de profeten Jesaja (32.15, 44.3) Ezechiël (36:25-27, 37.14) en Joël (3.1-5) het hebben over het uitstorten van de Geest dan blijkt dat zij het hebben over een nogal bijzondere tijd ten opzichte van wat God tot dan toe in Israël heeft gedaan. Tot dan toe ruste de Geest van God alleen op mensen die dat nodig hadden voor hun taak. Mensen met een bijzondere taak in Israël zoals koningen, priesters of profeten en dan nog alleen heel specifiek voor die taak. Maar in de nieuwe tijd van de Messias is het zoveel grootser dan dat. Het is niet langer gezalfd worden met de Geest, maar een doop, een gebeuren waarin de Geest over je wordt uitgestort. Een totale verandering van hart, een totaal nieuwe manier van leven. En dat niet alleen voor de enkeling, maar voor iedereen die bij deze Messias hoort. Dat is voor ons zo “gewoon”, dat we ons niet kunnen voorstellen hoe deze profeten hier naar uit keken. De hele gemeente zit als het goed is vol met mensen die vervuld zijn van God. Jezus is met Zijn Geest zo rijkelijk aanwezig, dat het eigenlijk niet uitmaakt dat Hij lichamelijk bij de Vader is. We zijn er als het goed is helemaal in ondergedompeld. Dat is wat Jezus doet. Dat is wie Hij is.

BEN IK VERVULD?

Als Jezus hier met deze naam genoemd wordt en zo door Johannes wordt gezien. Dan is het de vraag of wij dit ook zo ervaren en meemaken. Hoe ben jij in verbinding met Jezus? Hoe vol is jouw en mijn leven van God? Zien mensen inderdaad “jezussen” rondlopen. Dat kan echt! Omdat je hart is veranderd. Omdat je zo in verbinding met God leeft, dat Hij jouw leven volledig vervuld. Jezus komt hier in deze naam zo dichtbij. Gezegend ben jij, omdat je zo vol van God mag zijn! Leef niet onder die maat die God je wil geven. Schenk aandacht aan wat de Geest je influistert. Leef het nieuwe leven.

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.