UITVERKOREN ZOON

fatherandson-1024x576

Lees Johannes 5.16-20

Zowel in vers 34 als 49 wordt Jezus aangesproken als de Zoon van God. De eerste keer wordt er in verschillende handschriften(kopieën van de tekst) gesproken over de Uitverkorene. In veel verklaringen wordt er gekozen voor deze, zoals dat heet, moeilijker lezing. De uitverkorene door God resoneert met de woorden van Jesaja 42.1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Je zou kunnen zeggen in deze naam komen de Messias en de degene die vervuld is met de Geest en Die ook zelf weer vervuld samen. We komen hier heel dicht bij het wonder van wie God is: Vader, Zoon en Geest. Vol liefde en relatie in Zichzelf. We komen ook dichtbij dat God Zijn Zoon aanwees om letterlijk zo dicht bij ons te komen dat we Hem konden aanraken. Die bijzondere tekst (1.18) aan het einde van Johannes’ inleiding komt direct weer binnen: Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Het blijft een geheim hoe God een Drie-eenheid is. Dat is voor ons te moeilijk. Maar we stamelen erover omdat de liefde van God zo groot is dat we in die band van de Vader, Zoon en Geest worden getrokken.

UITVERKOZEN

Op verschillende plekken komt dat terug in het Johannes-evangelie. Jezus kiest Zijn leerlingen uit, omdat ze ook weer door de Vader uitverkoren of uitgekozen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de hele lange rede in Johannes 6. Daar aan het einde weet Jezus wie precies Zijn woorden geloven en wie niet. Hij weet ook dat Judas Hem zal verraden. Dit is wat Jezus zegt in 6.65: ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is’. Jezus doet alles samen met de Vader en vol van Gods Geest. Of wat dacht je van 15.16: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Jezus is niet alleen uitgekozen, maar Hij kiest ook ons uit. En daarmee komen we heel, heel dichtbij de Vader.

LIJKEN OP

Dat Jezus de Zoon van God is betekent in Johannes ook dat Hij in alles lijkt op de Vader. Zo Vader, zo Zoon! Als je Jezus aan het werk ziet, zie je de Vader. Jezus lijkt om zo te zeggen als twee druppels water op Hem. Zijn overstromende liefde voor ons brengen ons zoals al gezegd heel dichtbij de Vader. Bij het geheim van wie God is. Ik wil je vanmorgen vragen om je te warmen aan die liefde. Dat die liefde voor vandaag door je heen zal stromen op zo’n manier dat de Geest van God zonder grenzen Zijn liefde door jou heen mag laten gaan. Dat je omziet in liefde naar je man of vrouw, vriend of vriendin, je kind, je vader en moeder. Dat je omziet naar wie liefde tekort komt. Dat je onrecht zult vervangen door recht. Dat Gods liefde mag schijnen in iedere donkere plek van deze wereld waar jij bent. Dat ook  jij als twee druppels water op de Vader mag gaan lijken. Ik bid u Jezus: vervul ons zoals U dat kunt!

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.