DAT HIJ GAF ZIJN “ENIGGEBOREN” ZOON

cross-1053213_1920-1024x682

Lees Johannes 3.16

Hoe groot is Gods liefde, hoe ver reikt Gods liefde? Dat waren de twee vragen van de afgelopen dagen. Vandaag is de vraag hoe groot is deze gift van God aan ons. En dan blijkt dat niet zomaar dat God een afgevaardigde stuurt om de zaak op te lossen. God komt zelf naar deze aarde als mens. Hij stuurt Zijn Zoon. In de vertaling die de meeste van ons kennen staat hier eniggeboren. In de NBV is dat “enige” geworden. De letterlijke vertaling van mono en genes betekent letterlijk: de enige in Zijn soort. Zoals de Zoon was er niet iemand anders. De hemel heeft God inderdaad goden geschapen en aangesteld om daar te regeren onder Hem en namens Hem. Net zoals wij als mensen hier de heerschappij op aarde zouden moeten hebben. Maar de Zoon is niet te vergelijken met deze geschapen goden. Hij is zelf God van eeuwigheid af. Samen met de Vader en de Geest.

GIFT

We lezen hier dat de Zoon de gift is van God zelf. Van de Vader Die ons zó lief heeft. Natuurlijk is het niet zo dat de Zoon hier tegen was. Zijn rol blijkt in heel Johannes om gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader. Om de wil te doen van de Vader. Om daarin Zijn Vader volledig te volgen. Dat de Vader Zijn Zoon stuurt naar vijandig gebied om Hem over te geven om vermoord te worden om zo Zijn grote liefde voor ons te laten zien, voor Zijn wereld. Ik kan me niet voorstellen dat ik ook maar mijn kind zou sturen om vermoord te worden en naar mensen die mij haten. Daaruit blijkt ook hoe diep wij als mensen gevallen zijn. Je zou verwachten als God niet alleen een boodschapper stuurt in de vorm van een profeet dat Israël nu wel zou luisteren. Maar helaas wordt deze gift van God niet op waarde geschat. Het roept eerder nog meer haat op. De Zoon die namens God komt, wordt door velen niet herkend. Dat is wat Johannes al heeft gezegd. Hij kwam tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

oNTVANGEN

Maar zovelen Hem aangenomen hebben… Heb jij Hem aangenomen en ontvangen? Ontvangen voor wie Jezus echt is: de Zoon van God, de gift van de Vader. Heb jij de liefde van de Vader al toegelaten? Doe dat vandaag opnieuw! Sta er bij stil dat je geliefd bent. Zo geliefd dat de Vader er alles voor over had. Als het anders had gekund dan had Hij zeker Zijn Zoon niet laten sterven. Neem eens een moment de tijd om God te danken.

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.