JEZUS EN DE VADER SCHEPPEN EEN NIEUWE WERELD

life1

Lees Johannes 5.16-20

Deze week willen we graag de uitgebreide toespraak van Jezus beter begrijpen. De aanleiding voor deze toespraak is dat Jezus een man heeft beter gemaakt, notabene op de sabbat. Een man die zoals we gisteren zagen 38 jaar ziek was geweest. En de vraag rijst een beetje: had dat niet een dagje later gekund? Waarom zoveel gedoe?

EEN ANDERE TIJDSZONE

Ik kwam in één van de verklaringen een mooi beeld tegen wat mij hielp om dat beter te begrijpen. Tom Wright schrijft: Jezus werkt in een andere geestelijke tijdzone dan de leiders van Israël. Zij zitten nog helemaal in het patroon van de oude bedeling en oude schepping die onderhevig is aan zonde en wet. Jezus komt binnen vanuit de nieuwe wereld van Gods Koninkrijk. Die wereld breekt door. Ook op de sabbat, of beter gezegd: juist op de sabbat. Natuurlijk ruste God op de zevende dag van Zijn schepping, maar niet zo dat Hij de schepping maar overliet aan de natuurwetten. God blijft ook op die dag zorgen en Hij is trouw om Zijn schepping te onderhouden. Daar waren de Joden het wel over eens. Maar mensen moesten natuurlijk wel rusten. Jezus zegt hier: Ik ben samen met de Vader. Hij werkt, dus Ik ook. En precies daarmee laat Hij zien dat Hij gelijk is aan God.

JEZUS' DOODSVONNIS

Hier komt Johannes 1.2 weer terug. Alle dingen Zijn door het Woord gemaakt en zonder dat is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Jezus roept dingen tot leven. Hij is de Schepper ook in Gods nieuwe wereld. Hij is God! Maar dat betekent wel dat Jezus door dit scheppen Zijn doodsvonnis tekent. Waarom? Omdat de Joodse leiders Hem niet als God willen aanvaarden en niet willen geloven dat Hij de mensgeworden Zoon van God is. Zijn scheppen tot leven brengt Hem de dood. Dat is wat Jezus voor ons over had! Als ik daarover nadenk kan ik alleen maar diep voor Jezus buigen en Hem danken. Ik moest denken aan dit mooie lied. Je vindt het hieronder.

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.