JEZUS MAAKT DODEN LEVEND

flower-887443_1920-1024x796

Lees Johannes 5.21-29

Vandaag en morgen denken we na over dit gedeelte. Er worden twee dingen door Jezus gezegd. Dat Hij de doden opwekt en oordeelt. Jezus niet alleen zoals we dat gisteren zagen de schepper en hersteller van deze huidige wereld, maar Hij zal straks ook allen weer tot leven wekken. Jezus is niet alleen het begin van deze wereld, maar ook het einde. Zoals Jezus dat in Openbaring aan Johannes duidelijk maakt: Ik ben de Alfa en de Omega.

Nieuw leven

Dit gedeelte is zeker de voorbereiding op het laatste van de 7 tekenen die Jezus zal verrichten: de opwekking van Lazarus uit de dood! En al helemaal dat Hij zelf zal opstaan op de derde dag. Daar is het immers in hoofdstuk 2 bij de tempelreiniging al over gegaan. Maar er is nog iets anders wat je misschien zou kunnen missen. Jezus geeft niet alleen de doden straks een nieuw lichaam. Deze uitspraak is ook een vervolg op de wedergeboorte uit het gesprek met Nicodemus. Dat Jezus de man heeft aangesproken op zijn zonden (zie vers 14), maakt dat duidelijk. Het teken is hier dat iemand al 38 jaar door zonden ziek is en door Jezus wordt gered. Jezus geeft leven. Niet alleen als je lichamelijk dood bent straks, maar ook nu als je leven door de zonde verwoest is. Overigens is ziekte zeker niet altijd een direct gevolg van zonde. Vaker van de gebrokenheid van deze schepping. Dat blijkt immers bij Bartimeüs later in dit evangelie.

Vraag...

Vandaag is de vraag aan jou en mij: waar is in mijn leven nieuw leven nodig? Eeuwig leven? Jezus is Degene die naar jou wil omkijken. Hij is niet Iemand die wil wachten met een oordeel tot de laatste dag, maar Hij wil je graag vandaag genezen van welke kwetsuur, van welke zonde dan ook. Immers zonde leidt naar de dood, maar de genade van Jezus naar het leven! Wat heb jij vandaag nodig? Vraag het vrijmoedig aan Hem. Kom zoals je bent! Dit is het lied wat ik met je wil delen als een gebed.

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.