JEZUS ZET ALLES RECHT

Jezus-als-rechter-1024x681

Lees Johannes 5.21-29

Vandaag opnieuw hetzelfde gedeelte als gisteren. Gisteren ging het erover dat Jezus mensen eeuwig leven geeft. Dus niet alleen dat Hij hen uit de lichamelijk dood terugroept tot het leven. Nee, Jezus brengt ook mensen uit een geestelijk dood tot leven door wedergeboorte. Tegenover deze opstanding staat de oude zondige wereld die nog steeds ontzettend veel macht heeft. Er zijn immers nog steeds mensen die helemaal niet staan te wachten op die wedergeboorte die Jezus hen aanbiedt. Zoals in dit gedeelte, waar de leiders van Israël Jezus, Gods redding, zelfs willen doden.

HET KWAAD

Naast mensen die niet willen geloven zijn er demonische machten aan het werk achter de schermen waardoor het kwaad is doorgesijpeld in de systemen zelf, in de schepping zelf. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire in Nederland. Het bijhouden van lijsten van mensen die mogelijk fraude pleegden had een heel nobel doel: nooit meer op deze manier fraude. En deze manier was dat mensen met een buitenlandse achtergrond onterecht toeslagen zouden aanvragen. Maar hoeveel kwaad sloop er daarmee in het systeem! En dat is maar één voorbeeld.

JEZUS WIL REDDEN

Jezus is deze eerste keer niet op aarde gekomen om het laatste oordeel uit te spreken. Volgens Johannes 3.17 is Jezus gekomen om deze wereld te redden. Maar wat nu als mensen niet willen? Wat als het kwaad het laatste woord zou hebben? Wat als slaven nooit echt bevrijd zouden worden? Wat als mensenhandelaars maar door kunnen gaan met hun mensonterende werk? Wat als het leven van zoveel vermoordde Joden toch niet blijkt te tellen? Wat als het kwaad van een miljoen vermoordde Hutti’s niet aan het licht wordt gebracht? En veel dichter bij huis: als het kwaad in onze eigen levens maar gewoon door kan gaan? Verlang jij niet naar een nieuwe wereld waar al dat kwaad er niet meer is?

JEZUS ALS RECHTER

Dan heb ik goed nieuws voor je. Jezus is door de Vader aangesteld als rechter. Jezus die komt om te behouden, zal uiteindelijk ook recht spreken. En dat doet Jezus vanuit liefde. Ik lees in vers 20 dat de Vader de Zoon liefheeft. Dat is niet zomaar een losse opmerking van Jezus. Dat is precies midden in dit gedeelte: de bron van waaruit alles gebeurt. Liefde voor Zijn wereld, liefde voor alle mensen. God is op zoek naar herstel, niet naar straf. En dat geldt ook voor Jezus. Is dat niet om op je knieën voor Hem neer te vallen en God te aanbidden? Hij is onze redding, onze toegang tot een nieuwe wereld zonder pijn, zonder zonde. Jezus kom spoedig!

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.