JEZUS’ RECHTZAAK

hammer-802298_1920-1024x768

Lees Johannes 5.30-38

Er is in dit gedeelte iets bijzonders aan de hand. Wie staat er vandaag in de rechtbank? Jezus de Rechter van heelal wordt als het ware zelf onder de loep genomen. In hedendaagse termen zouden wij zeggen: wij wraken deze Rechter! De Joodse leiders accepteren het niet dat Jezus God is. Dat God Zijn Vader is. Ze willen niet geloven. Dat zou betekenen dat ze zouden moeten toegeven dat hun religieuze systeem in duigen valt. Dan zullen ze alle controle verliezen over de leiding van het land. Dan zijn ze hun machtige plek kwijt.

Laten we eens kijken hoe Jezus Zichzelf verdedigd tegen de aanklacht dat Hij claimt de Messias te zijn. Jezus voert 3 getuigen op: Zijn Vader in de hemel, Johannes de Doper en de Schriften. Dat is in het volgende gedeelte. In het Oude Testament was het al zo dat “uit de mond van twee of drie getuigen” kun je zeker weten dat iets is gebeurd. De eerste getuige is vooral problematisch voor de hoorders en voor ons als lezers. Het komt erop aan of je gelooft of niet. Het probleem is niet de getuigenis van de Vader. Maar of je gelooft als Jezus al die tekenen doet. Zijn ze voor jou overtuigend? Toegeven als lezer betekent zelf alle controle kwijtraken. Jezus heeft het vanaf nu voor het zeggen.

Dan is er nog het getuigenis van Johannes de Doper. In hoofdstuk 1.7 staat al dat hij kwam om van het Licht te getuigen. En verderop wijst hij Jezus aan als het Lam van God. En aan het einde van hoofdstuk 3 getuigt hij dat niet Hij maar Jezus de Messias is. Je kunt je wel gedragen als rechter tegenover deze Rechter van hemel en aarde. Maar uiteindelijk kom je zelf voor deze Rechter te staan. Dat is eigenlijk wat hier in dit hoofdstuk gebeurt. Buig hier al in aanbidding neer. Geloof! Buig onder Zijn heerschappij. Laat je leven niet bepaald worden door jezelf. Maar besef hoe Jezus kwam en kwetsbaar was. Vol liefde voor jou gaf Hij Zijn leven. Dan word je niet veroordeeld. Dit lied zingt het uit: “How He loves us”

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.