MENSENZOON

son-of-man

Deze naam is de enige naam waarmee Jezus zich zelf noemt. Een naam die niet gekoppeld is aan allerlei verwachtingen van de Joden in die tijd. Ze kenden zeker de tekst ui Daniël 7.13 en 14 waarin de Mensenzoon macht wordt gegeven door God in de hemel om het oordeel uit te spreken. Hier in het gesprek met Nathanaël komt dit gedeelte en het visioen wat Jakob bij Bethel had in Genesis 28 bij elkaar. Jakob ziet de engelen op een ladder van boven naar beneden komen en terugkeren. En dat zal vanaf nu het geval zijn met Jezus. Jezus openbaart Zich hier als degene die alle toegang heeft tot de Vader. Hij heeft het recht en de toestemming om te oordelen. Sterker nog Hij blijkt zelf God. Wat bijzonder is het dat Jezus vaker in dit evangelie het niet heeft over dat oordeel, maar over Zijn verhoging aan het kruis. Bijvoorbeeld in het gesprek met Nicodemus legt Jezus uit dat Hij net als de slang in de woestijn zal worden verhoogd (3.14). Jezus maakt Zichzelf tot de Knecht die lijdt.

OORDEEL

Het oordeel waarvoor Jezus geroepen is, ziet er heel anders uit dan God die komt straffen. Net als in het OT blijkt God iedere keer weer een vergevend God. Midden in het oordeel blijkt Jezus de straf op Zich te nemen. Midden in het oordeel (crisis staat er letterlijk) blijken wij mensen van nature tegen God te zijn. Maar er zijn ook mensen die Hem aannemen, die kinderen van God worden. Die door de crisis heen bij God horen. Die geen aanstoot nemen aan een God die Zich klein maakt en zelf het oordeel op Zich neemt. Die niet Zijn toevlucht neemt tot geweld en vernietiging. Hier in deze naam komen eigenlijk alle eigenschappen van Jezus en God bij elkaar.

Genade voor ons

De vraag is iedere dag of ik vanuit deze genade wil leven. Dat was al de hele week de teneur. Kun je leven van genade? Kun je het oordeel overlaten aan een genadige God? Het is zo makkelijk om de ander te veroordelen als hij of zij jou tekort doet. Natuurlijk mag je onrecht benoemen, maar haal jij en ik direct mijn gelijk? Hoe zit het eigenlijk met mijn spreken over anderen? Hoe zit het met mijn hart? Jezus verandert U mij zodat ik het oordeel overlaat aan U die genadig bent. Oneindig genadig voor mij, maar ook voor de ander naast mij! Heer help mij om te zien, waar ik dat nog niet zie.

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.