NIET VERLOREN GAAN, MAAR EEUWIG LEVEN HEBBEN

adan-creation-436007_1920-1024x683

Lees Johannes 3.16

Wat een realiteit is dat. Als je niet gelooft ga je verloren! Dat is iets waar wij mensen nogal moeite mee hebben. Hoe kan een God die liefheeft mensen verloren laten gaan? Waarom is niet iedereen behouden? Is het echt zo dat er een hel is? Hoe kan ik dat allemaal rijmen? Laten we het verzen hierna nog eens lezen.

REDDING

God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gestuurd om die te veroordelen, maar zodat de wereld zou worden gered door Hem. God is niet bezig om Zijn gelijk te krijgen. God is bezig om ons echt te redden. Heb je het in de gaten hoe groot Zijn liefde is? God biedt Zijn liefde opnieuw aan. Hij stuurt Zijn Zoon met de boodschap dat God niets anders wil dan verzoening. Dat beeld van die jongste zoon, die bij vader aan de deur staat en zegt: “ik kan niet langer meer je zoon zijn”. Dat beeld geldt voor ons. Wij veroordelen onszelf. En de andere reactie is dat we ons te goed vinden voor de liefde van God. Dat we nog steeds onze manier van leven willen. Maar God is juist niet rancuneus. Hij zegt niet: “Ik zal het jullie allemaal betaald zetten”.

vERLOREN

We leven in een werkelijkheid, waarin we zonder God, reddeloos verloren zijn. Dat blijkt wel als God Zijn liefde maar iets inhoudt. Dan maken wij ons leven en dat van de ander tot een hel. Niet straks pas, maar hier al. Dan lukt het mij niet om de ander gelijk te geven. Dan ben ik het belangrijkst. Dan geldt het recht van de sterkste. Iedere compassie die wij mensen hebben is iets van de overgebleven liefde van God. Als je Gods gebruiksaanwijzing bij het leven volgt, zelfs als ongelovige dan merk je iets van Gods liefde. Maar zodra je daartegen zondigt merk je hoe verloren het is. Dan is er haat, overspel, relaties die kapotgaan, er is leugen, er is een graaicultuur, er is jaloezie en er is nooit rust. Lees het nieuws maar! Je komt het allemaal tegen. Kijk maar in je eigen hart!

eRKENNING

Gods liefde vraagt om erkenning. Erkennen dat we leven nodig hebben, omdat ons leven hopeloos en reddeloos verloren is en rechtstreeks afstevent op een ravijn van dood en hel zonder God. Ik hoop zo dat de hel straks leeg zal zijn. Dat iedereen zal buigen voor die liefde van God. Dat iedereen tot erkenning zal komen van het onrecht wat hij of zijn heeft gedaan. Dat iedereen eeuwig leven zal ontvangen. Een leven zonder God is werkelijk verschrikkelijk en angstaanjagend. Als Zijn liefde wijkt dan is er die heuvel buiten Jeruzalem waar wij zelfs Gods Zoon doodmartelen, omdat we die liefde haten als mensheid. Dan is daar de vreselijkheid van onze ultieme haat naar de ander, waarmee we in staat zijn om andere groepen massaal te vermoorden. Oh God we hebben u nodig! U bent het leven. U bent die liefde die hemels is, waar zelfs de dood wordt overwonnen. Dat ons machtigste wapen, de dood, wordt veranderd in leven, in hemels leven, eeuwig leven! Nu ik dit neerschrijf begrijp ik er niets van. Maar die liefde is zo overweldigend! Zo zonder verwijt, zoveel vrede komt erin mee! Eeuwig hallelujah, Vader, Zoon en Geest!

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.