NAZERENER

Stone-Ripple

Filippus nodigt Nathanaël uit om Jezus te volgen. Hij vertelt hem dat de Jezus die hij heeft gevonden als Messias uit Nazareth komt. Hij zegt tegen Nathanaël: Hij (Jezus) is degene over wie Mozes in de Wet geschreven heeft en over wie de profeten spraken. Wat is dan ook alweer het antwoord van Nathanaël? Precies! Kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat uit Nazareth komen daar zit bij Johannes de evangelist een duidelijke laag onder. Het doet direct denken aan de Knecht uit Jesaja 53. Al eerder heeft Johannes die knipoog gegeven naar dat hoofdstuk. Denk nog maar eens een paar dagen terug toen we het hadden over het Lam van God. Ook daar klonk Jesaja 53 mee. In Jesaja 53.3 staat heel duidelijk: Hij was veracht en verworpen door mensen. Dat zal het hele evangelie blijven terug komen. Jezus uit Nazareth: daar kan niet veel goeds van komen.

ONDERSTE WEG

Wat opvalt is dat het samenvalt met wat al eerder is gezegd door de evangelist. Velen zullen Hem niet aannemen. Jezus komt uit het minst in aanzien staande plaatsje Nazareth. Jezus komt in de gedaante van iemand die totaal onbelangrijk is. Als je het hebt over de Zoon van God, ja God zelf, dan is dat net als in de andere evangeliën zo opvallend. God komt niet in grote pracht en praal als mens, of met groot machtsvertoon. Nee Hij maakt zich zo klein en onaanzienlijk dat je er overheen kijkt. Dat is hoe God zich laat zien. Jezus gaat ook hierin de onderste weg. Niet alleen Zijn geboorte in een voerbak zoals Lukas dat beschrijft, maar ook Zijn komen uit Nazareth is daar onderdeel van. Je herkent het niet dat het God is. Er is openbaring voor nodig. God moet je er zelf de macht voor geven om het te zien. Het zal een terugkerend thema worden in Johannes, dat Jezus te min is voor velen.

ONVERWACHTS

Vandaag is dat niet anders. Wij zoeken misschien God ook wel in de grote opwekkingen. Maar daar begint het niet. Het begint daar waar Jezus volgelingen God zien in het kleine. Waar ze leren geloven dat God juist iets kan doen in het onverwachte. In de allerkleinste plaatsen zoals Nazareth duikt Jezus op. Als je het niet zou verwachten. Zomaar in een uitspraak van iemand die minder begaafd is. Of zoals Jezus het zegt in Mattheüs 25: als je een beker koud water geeft. Of iemand te eten geeft, een jas uitleent. Juist op dat soort momenten dat jij het misschien helemaal niet door hebt, mag ook jij iets van God doorgeven. En de ander herkent het. Soms ga je het zomaar zien. En dan heeft zo’n klein gebaar grote impact. Dan blijkt zo’n onbetekenende persoon als Jezus uit Nazareth opeens de Zoon van God. Het is net als een steen in een enorme vijver. Hoe verder je weg komt hoe groter de rimpeling. Wil jij zo Jezus volgen in het misschien voor jouw gevoel onbetekenende en kleine?

Meer lezen . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.